Menu

. A CIUTADELLA L'ESCOLA ENCISTELLA

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Club Bàsquet Boscos CiutadellaRocio (coordinadora tècnica) 
ROCIO (MEF/CFGS) IGNASI (CAFE)
 
Descripció
L'activitat consisteix en dues sessions pràctiques a la pista, de manera que s'apropen els fillets i les filletes als aspectes característics del bàsquet.

Es realitzaran tasques de coordinació, bot, tir, passada i reptes, que requeriran col·laboració i crearan debat per, després, arribar a acords.
Objectius
-Apropar a l'alumnat la pràctica de l'esport, en aquest cas el bàsquet, com a hàbit de vida saludable. Destacam la socialització i els valors educatius per damunt de tots els altres aspectes.
-Potenciar el paper integrador de l'esport en activitats de col·laboració i cooperació.
-Incorporar la pràctica de l'esport com a activitat regular per mantenir una bona salut.
-Treballar aspectes que possibiliten una major percepció d'un mateix, i modificar i ampliar l'autopercepció. Dins d'aquest treball, l'autoconeixement és essencial per dur una vida en coherència amb les pròpies idees i emocions. Una persona que actua tenint en compte allò que sent és menys manipulable i més feliç.
-Destacar la influència de l'esport en una millora de l'autoestima, que tindrà transcendència tant en la pràctica esportiva com en la vida diària.


Continguts
Conceptes:
Com a aspecte tècnic s'incidirà en el bot i el tir, especialment.

Es proposaran reptes que requeriran col·laboració i cooperació. Incidiran en la socialització dels fillets i les filletes.

Aspectes emocionals, com ara l'autoestima, els hàbits saludables... seràn el fil conductor de les sessions proposades.


Procediments:


Actituds:
Col·laboració
Salut
Metodologia
Abans:
Serà important que el professorat introdueixi l'activitat explicant:

- La importància de l'esport en els hàbits de vida saludable.
- El joc cooperatiu amb les seves característiques.
- Consciència del propi cos mitjançant la pràctica esportiva.

Durant:
En la sessió es desenvoluparan tasques basades en el joc cooperatiu i la descoberta del propi ventall motor.
Després:
- Debatre entre els fillets i les filletes que és allò que han experimentat en la pràctica.
- Com s'han sentit, quins sentiments han experimentat...
- Incidència del vocabulari en una autoestima positiva.
- Pel que fa al grup, comentar de quina manera s'han comunicat per posar-se d'acord amb els companys i les companyes.
- Com han estat capaços de resoldre les diferents situacions que es plantejaven a la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Pilotes 
Cons i cistelles 
Pitralls 
 Pista de bàsquet
Observacions