Menu

. UNA AGENDA PER A CANVIAR EL MÓN: ODS 2030

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Responsable/s
FMC  

 
Descripció
El taller considera un mínim de dues sessions per grup i pretén contribuir a l’impuls i a la difusió de l’Agenda 2030, amb una reflexió col·lectiva entorn del que suposen els ODS, per a prendre consciència de la importància del seu tractament.
Objectius
Apropar les agendes globals als centres educatius, i posar atenció a l’Agenda 2030. En concret, es persegueix:
-Sensibilitzar sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la seva rellevància, i sobre el paper que fan els governs locals en la seva implementació.
-Informar sobre els àmbits d’actuació en aquest marc.
-Dotar l'alumnat d’eines perquè puguin implementar els ODS al seu territori, i sensibilitzar-los dels reptes globals per a la justícia social, i, per tant, per establir un marc de treball per a l'educació en ciutadania global.


Continguts
Conceptes:
Agenda 2030, objectius de desenvolupament sostenibles (ODS), interdependència global i universal.
Procediments:

Actituds:
Ciutadania responsable
Metodologia
Abans:
El taller combina la part teòrica explicativa amb l’objectiu de conèixer l’Agenda 2030, la seva importància per a la ciutadania i la realització d’una simulació d’un procés d’alineació dels ODS amb les polítiques i l’acció de ciutadana, el centre educatiu, etc.
Durant:
Es farà una exposició sobre els ODS i l'Agenda 2030.
Després:
L'alumnat podrà continuar treballant amb els ODS des de diferents assignatures amb les diferents propostes i guies que s'hauran lliurat al professorat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
Observacions