Menu

. PROGRAMA D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Sessions: 7
Lloc: Piscina municipal "Tita Llorens"
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Servei Municipal d'Esports/Menbios SL  

 
Descripció

Realització de 7 sessions per grup, d’activitats aquàtiques a la Piscina Municipal i amb monitors especialitzats.

Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària amb un monitor de natació que dirigirà la sessió.
CONTINGUTS:

Conceptes que es treballaran:
- els principis hidrodinàmics (flotació, respiració , propulsió,...).
- les habilitats aquàtiques (girs, salts...).
- tècnica dels estils de natació.
- coneixement altres activitats aquàtiques es poden fer

Actituds/valors a potenciar:
- acceptació del propi cos, autoestima..
- col.laboració i treball en equip
Objectius
- Afavorir que l'alumnat pugui practicar l’activitat aquàtica, la qual, dins el centre escolar, és impossible de treballar.

- Permetre que una bona part de l'alumnat conegui les instal·lacions de la piscina municipal "Tita Llorens".


Continguts
Conceptes:
-Principis hidrodinàmics (flotació, respiració, propulsió,...).
-Habilitats aquàtiques (girs, salts...).
-Tècnica dels estils de natació.
-Altres activitats aquàtiques que s'hi poden fer.

Procediments:Actituds:
-Acceptació del propi cos, autoestima..
-Col·laboració i treball en equip.
Metodologia
Abans:
El professorat ha de fer una feina prèvia a l'aula: explicar a l'alumnat en què consistirà l'activitat.Durant:
Durant la sessió, el monitor responsable haurà de preparar, dirigir i controlar l’activitat.
Després:
El professorat ha de valorar com ha funcionat la sessió, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat com de l'organització de l'activitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material aquàtic propi de piscina 
 Banyador, xancletes, ulleres i barret de natació
Observacions
-El calendari i els horaris: matins, de 10 a 14 h, d’acord amb la disponibilitat d'instal·lació i de monitoratge. -Un cop rebudes totes les peticions, es revisaran i es cocretaran el calendari i les hores de cada grup. -El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula. -Amb el grup haurà de venir el professorat d’EF, que haurà de participar activament en l’ execució de la sessió. -Sols sed subvencionarà una especialista per grup. En cas de voler un segon monitor, el centre escolar haurà d'abonar el preu/hora/monitor, que és de 32,99 €. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’Àrea d’Esports, un cop rebudes totes les peticions. -Important: durant aquests curs i davant la nova situació, la normativa sanitària i els protocols COVID-19 poden afectar el desenvolupament d’aquestes activitats. És a dir que si es produeixen canvis ens hi haurem d'adaptar.