Menu

0 . Passeig per l'edat mitja a la nostra ciutat

Sessions: 1
Lloc: Plaça des Born ,15
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Responsable/s
Àrea Municipal de Turisme  
Descripció
Visita al nucli antic de Ciutadella. En un recorregut dins les murades, obsevar els edificis emblemàtics i fer un repàs per la història i la cultura fins al dia d'avui.
Objectius
Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, la petjada dels nostres avantpassats.

Continguts
Conceptes:
Història, patrimoni, cultura i tradicions.
Procediments:
Mitjançant una sortida i una explicació.
Actituds:
Conservar el patrimoni, respectar-lo.
Metodologia
Abans:
Es lliura un guió del recorregut.
Durant:
Sortida davant Ciutadella Turisme - bastió des Governador - plaça des Born - C/ Major des Born - C/ del Roser - C/ del Sant Crist - C/ del Seminari - cruïlla - C/ Sant Sebastià - palau del Bisbe - Port.
Després:
Fer preguntes sobre el guió lliurat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Guió del nucli
Observacions