Menu

. EL IOGA COM A EINA PEDAGÒGICA DINS L'AULA INFANTIL

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Raquel Moron  

 
Descripció
Junts feim un camí d'autoconeixement a través de la pràctica i l'experiència de l'acció corporal. Unim cos, ment i esperit de l'infant amb les seves emocions.
Quan millora la relació amb un mateix, millora la relació amb el món que l'envolta.
Objectius
Acompanyar per a millorar el desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional de l'infant.
Conquesta de l'autonomia personal i la consciència corporal, sempre respectant les necessitats de l'infant.
Arribar a la calma a través de l'abordatge corporal.
Afavorir la comunicació, l'expressió i la gestió de les emocions de l'infant.
Aprendre a conviure dins l'aula en un espai d'amor i de comprensió i acompanyant amb cura, llibertat i respecte l'aprenentatge de cada infant.


Continguts
Conceptes:
-El cos en l'àmbit segmentari i global. -Tot l'esquema corporal, els seus moviments i els diferents plans corporals.
-Les emocions i la seva expressivitat.
-Diferents tipus de respiracions per a la salut.
-Coordinació de postures corporals amb cançons de ioga per assolir la calma i la relaxació.
-Actituds de participació lliure i de respecte de l'infant mateix i dels seus iguals.
-Conviure en ambients de calma i relaxació i amb valors d'amistat, pau i amor.

Procediments:

Actituds:
Conviure en temps de calma i amor.
Metodologia
Abans:
Preparació de l'espai de l'aula amb un ambient de calma: eliminar els obstacles que interrompin l'atenció de l'infant, posar la música per ajudar els infants a entrar dins aquest ambient de quietud, i, des d'aquest respirar, anar fent la col·locació de tot el material d'imatges visuals que es faran servir a la sessió.
Durant:
Començam amb un RITUAL D'ENTRADA, 5/10 min: 1r i 2n d'Educació Infantil.

Asseguts en cercle a terra, per a donar la benvinguda, feim una explicació prèvia del que es farà. Començam a preparar el cos, identificant-lo de manera segmentària i global. Junts feim una respiració i cantam la vocal O, tots junts, per a crear un ambient de calma.

Passam al DESENVOLUPAMENT de la sessió, 20/40 min: 1r i 2n de Educació Inf.

Seguim amb un escalfament de tot el cos i reproduïm corporalment, vivenciant tota la seqüència d'imatges visuals inspirades en accions de la vida quotidiana a la mateixa hora de ser narrades fins a arribar a la relaxació final.

I, per últim, arribam al RITUAL DE SORTIDA, 5/10 min: 1r i 2n Educació Infantil.

Ens seim en cercle en terra, compartim el que s'ha realitzat, feim una respiració i cantam de nou tots junts la vocal O per a tancar la sessió i, així, mantenir aquest estat de relaxació.

Després:
Mantenir l'estat de calma i de relaxació, mentrestant es recull tot el material didàctic que s'ha emprat i es torna a col·locar l'aula com estava prèviament a l'inici de la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Imatges visuals  
 Equip de música
Calcetins de psico i roba còmoda 
Elements de relaxació  
Encens i espelmes 
Observacions
Les sessions seran de 30- 40 minuts per a infants de P2 i P3. I les sessions seran de 50- 60 minuts per a infants de P4 i P5. S'adapta la metodologia a les necessitats dels infants segons les edats. (En el cas que els infants de P2 i P3 ja tenguin coneixements de ioga previs perquè el professorat ja ho té introduït a l'aula, llavors es poden fer més llargues les sessions en aquestes edats).