Menu

. ARTS I CURIOSITATS DE CIUTADELLA. Ampliem el nostre vocabulari en anglès

Sessions: 1
Lloc: Nucli antic de Ciutadella. Punt de trobada: plaça de ses Palmeres
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Isabel Martin  

 
Descripció
Es tracta d’una experiència guiada pel nucli antic de Ciutadella, que ens permet conèixer de primera mà la cultura viva de la ciutat amb la visita de diferents artesans, artistes i espais culturals, on l’alumnat pot entendre els processos creatius; què aporten l’artesania i l’art a la ciutat i quin paper té això dins el concepte de Menorca com a Reserva de Biosfera. A més, es proposa fer la visita en anglès adaptada al nivell de cada curs, per a poder treballar diferents tipus de vocabulari d’una forma vivencial.
Objectius
- Educar en la cultura y el patrimoni (en aquest cas i de forma especial, el patrimoni immaterial).
- Conèixer millor la nostra ciutat i la seva cultura viva, especialment el moviment artesà i artístic.
- Entendre els processos creatius a través de testimonis, els quals els utilitzen en el seu dia a dia.
- Entendre els diferents oficis, i com es fa cada producte o obra.
- Millorar i ampliar el vocabulari en anglès, motivant a l’alumnat, mitjançant una activitat interessant i entretinguda perquè emprin aquest idioma.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Menorca Reserva de Biosfera.
-Patrimoni cultural de Ciutadella.
-Artesans i artistes de la ciutat (estil de vida, tipus de feina i motivacions).
-Els processos creatius.
-La compressió en anglès i la utilització d’aquest idioma com a eina de comunicació.


Actituds:
-Valorar el producte artesà.
-Motivar la sensibilització respecte a les pràctiques i formes de consum individual i familiar, i com afecten el nostre ecosistema.
-Valorar la compra de les coses fetes a mà i de proximitat.
-Potenciar un sentit profund de pertinença.
-Responsabilitat individual i col·lectiva i de respecte vers l’espai urbà, afavorint la conscienciació.
-Veure l’anglès com una eina de comunicació i no només com una assignatura més.

Metodologia
Abans:
•Abans de la sessió:
-Es fa arribar una llista d’artesans i artistes i un breu resum de l’itinerari perquè el professorat pugui preparar el vocabulari en anglès que es farà servir.
-El professorat envia una proposta de vocabulari adequat al nivell del curs, per a fer l’adaptació de les explicacions de la visita als coneixements de l’alumnat de cada nivell/curs.

Durant:
•Durant la sessió:
-Es duu a terme una experiència guiada didàctica, que permeti a l’alumnat entendre què realitza cada artesà i artista, quines tècniques i eines utilitza, què els motiva a desenvolupar la seva professió, i quin impacte té sobre el territori i la cultura del lloc.
-Adaptació del vocabulari a l’edat, l'interès i el domini de l’idioma de cada nivell/curs, perquè sigui fàcil i entretingut assolir els coneixements.
-Es dona espai a l'alumnat perquè pugui intervenir i fer preguntes als artesans i artistes, per a motivar la seva curiositat i reforçar l'aprenentatge
-S’utilitza un discurs amè, entretingut, divertit i, alhora, rigorós, perquè l’alumnat tengui un bon record de l’experiència, i això ajudi perquè retenguin el màxim d'informació i el que hagin après.


Després:
•Després de la sessió:
-Posada en comú de l’experiència amb el professorat i l’alumnat per a fer-ne la valoració.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Document amb una breu descripció de l'itinerari (llocs a visitar) i vocabulari específic proposat 
Vocabulari vist a l'aula i adaptat al nivell del l'alumnat 
Observacions
Les sessions es realitzaran en l’horari convingut amb les escoles, i seguint les mesures sanitàries que estiguin vigents en el moment. Es considera la possibilitat d'ajustar la duració, si escau. Pel que fà a l'ús de l'anglès, es podrà combinar amb el català si així ho considera oportú el professorat.