Menu

. ENTRENAM L'ATENCIÓ PLENA

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Maria Torres Faner  

 
Descripció
Entrenament de l'atenció plena (mindfulness) mitjançant activitats senzilles d'atenció, de sensibilització musical i d'expressió corporal, amb l'objectiu de millorar les condicions d'aprenentatge i el benestar general.
Objectius
Generals:
- Desenvolupar la capacitat de posar atenció plena en el que feim o sentim
en cada moment del dia, i ser-ne més conscients.
- Reduir l'estrès i l'ansietat que genera l'actual ritme de vida, per augmentar el
benestar, la pau interior i la capacitat d'adaptació als canvis.
- Proporcionar als infants habilitats i tècniques que els convidin a estar serens.

Específics:
- Prendre consciència del cos i de les sensacions que s'hi produeixen.
- Reconèixer la importància de la respiració i de com té lloc.
- Desenvolupar l'atenció a l'entorn amb els cinc sentits.
- Potenciar l'escolta i la regulació emocionals.


Continguts
Conceptes:
- Atenció
- Respiració conscient
- Relaxació, interioritat
- Sensibilitat musical
- Consciència sensorial
- Expressió i energia corporals

Procediments:

Actituds:
- Escolta
- Pau interior
Metodologia
Abans:
Primer contacte amb el/la tutor/a, per a conèixer les característiques del grup. Acordar els detalls del taller, segons la normativa actual (covid).
Durant:
INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE "MINDFULNESS"
S'explicarà de forma senzilla i interactiva mitjançant un fil conductor (una abella) i
fent servir imatges, cançons i exemples.

ENTRENAMENT DE L'ATENCIÓ PLENA AL COS
Es prendrà consciència de les diferents parts del cos i de les sensacions que s'hi produeixen, mitjançant la música, la mímica, el contacte i l'escàner corporal

CONEIXEMENT I ATENCIÓ DELS CINC SENTITS
A través d'una escolta conscient, mirada, tacte, olfacte i gust, es discriminaran els diferents sentits.

INICIACIÓ A LA RESPIRACIÓ CONSCIENT
Es prendrà consciència de la respiració, i de com té lloc mitjançant diferents tipus d'exercicis i jocs.

RECONEIXEMENT DE LES EMOCIONS D'ARA I AQUÍ
Es reflexionarà sobre el que han sentit durant l'activitat i de quina forma podem manejar aquestes emocions, mitjançant emoticones.

Després:
Es proporcionaran a tots els educadors interessats eines per a poder seguir practicant l'atenció plena (mindfulness) durant el curs (llista d'activitats, llibres d'interès...).
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Peluix, imatgesMòbil i altaveu
Sons, instruments 
Objectes visuals 
Pedretes de colors i làmines 
Pandero (segons l'edat) 
Observacions
El nombre d'activitats a realitzar, així com la durada, anirà en funció de l'edat i del nivell de maduresa dels infants. La tallerista es reserva el dret a poder canviar, d'acord amb el tutor, la data convinguda si fes falta.