Menu

. PRIMER VIATGE A LES EMOCIONS

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Responsable/s
AECCPsicòloga 

 
Descripció
La prevenció és un pilar base, ja que, gràcies a l'educació en salut, es poden prevenir un de cada tres càncers; d'aquí la importància de promoure hàbits de vida saludable en la població infantil, incloent-hi també una correcta regulació emocional.

Una mala regulació emocional desembocaria, a llarg termini, en trastorns de salut, problemes físics i psicofisiològics, alteracions del sistema immunològic, canvis en hàbits de conducta saludables, desenvolupament de conductes addictives o disminució en la disponibilitat de contactes interpersonals. Per aquest motiu s'ha desenvolupat aquest projecte, amb l'objectiu de dotar la població infantil d'estratègies de control emocional que puguin convertir-se en elements protectors de determinats factors de risc, com per exemple el consum de tabac i d'alcohol, ja que aquests poden provocar el desenvolupament d'una malaltia oncològica en l'edat adulta.

Es tracta d'un taller en el qual, mitjançant el joc, es treballaran estratègies per identificar, comprendre, expressar, controlar i regular les emocions de forma socialment acceptable. Un o dos professionals de l'AECC s’encarregaran d'impartir el taller amb el grup classe.
Objectius
1. Fomentar la percepció i la comprensió de les emocions:

1.1. Dotar d'informació per a identificar les emocions.

1.2. Afavorir la comprensió de la relació entre les emocions i les situacions en les quals es produeixen.

2. Facilitar l'expressió emocional:

2.1. Mostrar habilitats per a expressar les emocions correctament.

3. Afavorir la regulació emocional:

3.1. Proporcionar tècniques de control emocional per a regular les emocions sense

exagerar-les o evitar-les.


Continguts
Conceptes:
Emocions bàsiques: por, tristesa, ràbia, alegria, fàstic, vergonya.

Regulació de les emocions.

Empatia.

Procediments:

Actituds:
Gestió de les emocions:
-Saber identificar i comprendre les emocions pròpies i dels altres.
-Totes les emocions són vàlides, però nosaltres tenim la possibilitat de triar com les gestionam.
-Aprendre maneres de controlar les emocions intenses sense exagerar-les o evitar-les.

Resiliència.

Empatia.
Metodologia
Abans:
Es pactarà amb el/la tutor/a del grup la data del taller. No cal preparació prèvia per part del grup.
Durant:
El professional de l'AECC s'encarrega d'explicar, de dinamitzar i d'executar les activitats. L'objectiu és que el taller sigui dinàmic i participatiu, i que siguin els
fillets mateixis els que experimentin com identificar les emocions i com gestionar-les mitjançant el joc de rol.

- Breu explicació amb Power Point sobre què són les emocions, per a què serveixen i explicació de cada una.

- Activitat: “¿Quina cara té?”: consisteix a descobrir entre tota la classe l'expressió facial que interpreti l'alumne. L'objectiu de la dinàmica és que aprenguin a reconèixer l'expressió de determinades emocions; i es reflexionarà sobre quines els ha costat més o menys identificar (activitat relacionada amb l'objectiu 1.1).

- Activitat: “¿Com et sentiries si…?”: es proposaran diferents situacions en les quals l'alumnat haurà de descriure el que senten els protagonistes (activitat relacionada amb l'objectiu 1.2).

- Activitat: “Aprenem a dir el que sentim”: explicam a l'alumnat la importància de dir el que sentim, ja que és molt útil, sobretot per a evitar passar males estones i poder explicar als altres què ens passa. Descrivim diverses situacions en les quals se'ls proposa a les nostres amistats alguns plans que no els agraden, però que, per por o vergonya, no s'atreveixen a contar-ho als altres. Proposam a l'alumnat que expliqui i es debati sobre què haurien de fer en diferents exemples d'aquest tipus de situació (activitat relacionada amb l'objectiu 2.1).

- Activitat: “El semàfor”: s'explica el funcionament del semàfor, amb l'objectiu d'analitzar diferents situacions i aprendre a dirigir les emocions.

Proposarem algunes situacions per aplicar la tècnica del semàfor(activitat relacionada amb l'objectiu 3.1).

Després:
Es poden aplicar els nous coneixements en el dia a dia de l'alumnat, en el centre, per entendre's millor els uns amb els altres, per a solucionar conflictes i per a afrontar situacions noves.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Ordinador
Observacions
-