Menu

. ART CONTEMPORANI I EMOCIONS

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Lourdes Ponseti  

 
Descripció
TALLER P1 I P2: EL COLOR DE LES ESTACIONS

-Exploració dels cromatismes de les estacions a través d’un conte en el qual hi ha dos colors com a protagonistes.
-Moviment corporal espontani amb diferents elements fets amb paper de seda, acompanyat d’una música en directe. Per exemple, si ens trobam a la tardor, jugar amb un terra ple de fulles d’arbre de paper de seda de diferents matisos de marró.
-Creació col·lectiva d’un mural amb els colors que hem treballat al conte.TALLER P3, P4 I P5:

OPCIÓ A: COLOR I FORMA
-Conte sobre tres artistes contemporanis que treballen desde l’exploració del color i la forma: V. Kandinsky, M. Rothko i Sonia Delaunay.
- Projecció d’obres dels tres artistes anteriors.
-Exploració de les sensacions, sentiments i pensaments que despleguen en els infants les obres en sí i els seus colors i formes: s’obra la paraula al grup.
-Vivència del color i la forma a través del moviment:
> Creació de grups: un grup entrarà en un espai escènic ple de teles, boles i cintes de diferents colors i els altres seran el públic. En el grup que “actua”, cada infant elegirà una tela i, acompanyats d’una música, es mouran lliurement per l’espai, creant una dansa espontània de colors.
-Per finalitzar el taller, convidarem als infants a crear la seva pròpia obra d’art, a partir de tot el que haurem explorat.


OPCIÓ B: L’ESCULTURA: MOVIMENT I EQUILIBRI
-Aproximació al paper de les textures, el moviment i l’equilibri en l’art contemporani a partir d’obres de A. Tàpies, A. Calder i Núria Teruel.
-Exploració de les sensacions, sentiments i pensaments que despleguen en els infants les diferents obres: obres en viu i projecció. S’obra la paraula al grup.
-Exploració de diferents elements presents en les obres (fil ferro, paper, fusta, palla...).
-Vivència dels diferents materials a través del moviment: una de les talleristes anirà explorant les qualitats de cada material, mentre l’altra farà present aquesta qualitat a través del moviment corporal i convidarà a tot el grup a realitzar també el moviment. Per exemple: el fil ferro es pot flexionar i podem integrar aquesta qualitat a través del moviment, inclinant-nos amb l’esquena cap a un costat.
-Per a finalitzar el taller, convidarem als infants a crear la seva pròpia obra d’art i, a partir de cada obra individual, en crearem una de col·lectiva.
Objectius
OBJECTIUS GENERALS:

-Promoure i proporcionar a les filletes i als fillets eines d’aproximació al món de l’art actual des d’una mirada sensorial, experimental i emocional.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

-Aproximar-nos al llenguatge artístic en general, i específicament a l’art no figuratiu.
-Explorar materials, colors i formes com a elements constructius.
-Crear i comunicar-se en un ambient de seguretat emocional i de llibertat.
-Explorar sensacions, emocions, sentiments i idees a través de les estètiques contemporànies.
-Introduir-nos en l’obra d’alguns/es artistes plàstics/ques contemporanis (tallers P3, P4 i P5).


Continguts
Conceptes:

Procediments:
P1 i P2: EL COLOR DE LES ESTACIONS

- L'exploració de la paleta cromàtica: diàleg entre colors.
- El moviment com a expressió artística.
- Els diferents colors de la música.
- Una construcció visual col·lectiva.
- Totes les propostes exploraran les sensacions, emocions i els records que ens poden despertar les estacions de l'any, vivenciant algun dels seus elements a través del cos: movent-nos com a el vent, caient com la pluja...


P3, P4 i P5

OPCIÓ A:
COLOR I FORMA
-El color i la forma.
-L’art com a mitjà d’introspecció.
-El color com a mitjà d’expressió del món emocional.
-Diàlegs amb les obres d’art de V. Kandinsky, M. Rothko i Sonia Delaunay.

OPCIÓ B:
L’ESCULTURA: MOVIMENT I EQUILIBRI
-El tacte i les textures; el moviment i l’equilibri dels materials.
-El paper dels materials quotidians en l’art contemporani.
-L’art com a mitjà de reivindicació social.
-Diàlegs amb les obres d’art d’A. Tàpies, A. Calder i Núria Teruel.
Actituds:

-La creativitat com a recurs personal.
-La sensibilitat envers els materials artístics.
-L’escolta activa.
-L’expressió del nostre món sensible en un espai segur.
-En el “menys és més” de petites coses en surten grans rsdeveniments.
-El treball en equip.
-La sensibilitat envers l’art contemporani.
-La consciència global de sostenibilitat reutilitzant, reciclant...
En finalitzar cadascun dels tres tallers, es farà una petita exposició on es recolliran les obres realitzades pels fillets i les filletes.

Metodologia
Abans:
-Entrevista telefònica amb el/la mestre/a on s’explica el taller i es demana per les característiques i motivacions del grup classe.
-Enviament per correu electrònic d’un dossier explicatiu del taller.

Durant:
-Taller conjunt de construcció d’experiències.

Després:
-Petita exposició a l’aula i compartició d’experiències.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Dossier informatiu 
Fotografies plastificades d'obres d'art 
 Projector
 Aparell de música
Escenografia i vestuari 
Observacions
Degut a les característiques de les diferents opcions del taller, es farà un contacte previ, via telefònica o per correu electrònic, per a explicitar el material que haurà d'aportar l'escola.