Menu

. COMUNICACIÓ ASSERTIVA

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Pilar Camps Gómez  

 
Descripció
A partir de diverses propostes, prendrem consciència de diferents maneres de reaccionar davant un conflicte i aprendrem una eina concreta que ajudarà a poder-nos relacionar d'una manera assertiva*.

*Assertivitat: capacitat personal d'expressar sentiments, emocions o pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense mostrar conductes agressives ni manipuladores, i respectant el dret de les altres persones.
Objectius
Primària:
- Prendre consciència del propi estat emocional per a contribuir al benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de comunicació i relació amb els i les altres.
- Introducció a l'autoregulació emocional.
- Afavorir un ambient relaxat al grup aula.
- Orientar l'equip educatiu per a donar continuïtat, amb recursos específics, al tema (propostes per a l'aula i la comunicació amb famílies).

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius:
- Prendre consciència del propi estat emocional per a contribuir al benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de comunicació i relació amb els i les altres.
- Fomentar l'autoregulació emocional.
- Reduir la impulsivitat i orientar-la cap a comportaments reflexius.
- Afavorir un ambient relaxat al grup aula.


Continguts
Conceptes:
- Les tres respostes: inhibida, agressiva i assertiva
- Comunicació no-violenta
- Gestió de les emocions

Procediments:

Actituds:
- Coneixement d'un mateix i dels altres
- Capacitat d'adaptació al canvi
- Elaboració i vivència dels valors ètics
- Llenguatge inclusiu i adaptat a les edats
Metodologia
Abans:
Primària:
- Ofereix un escrit amb informació del taller per a enviar a les famílies, amb la finalitat de donar més sentit a l'aprenentatge i enfortir la relació escola-casa. (Opcional.)

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius:
- Ofereix una proposta per a l'alumnat entorn de les relacions i la comunicació.
Proposta individual (reflexiva) i posteriorment compartida amb el grup.

Durant:
El taller arrenca amb una introducció on es presentaran diferents tipus de respostes a una determinada situació.
D'una manera atractiva i amb material que es podran endur a casa, ens endinsarem en la reflexió individual i col·lectiva, i es convidant el grup a participar en un espai per a compartir (amb la premissa la responsabilitat, el “no-judici” i el respecte mutu).
Seguidament, iniciarem la segona part del taller, on, a partir d'una proposta lúdica, podrem vivenciar l'assertivitat com a eina de millora en la qualitat de les nostres relacions.
Per acabar, s'obrirà un espai on es convidarà a la resolució de conflictes des de la mirada assertiva i amb l'acompanyament de la tallerista.

Després:
- Valoració del taller amb l'acompanyant de referència.
- Orientació per a donar-hi continuïtat al llarg del curs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Fotocopiadora
Fulls blancs i de colors 
Fundes de plàstic i etiquetes 
Observacions
- La metodologia de treball estarà adaptada a l'edat del grup. - La impressió de paper serà reduïda per evitar-ne el malbaratament.