Menu

. ASSETJAMENT I GÈNERE

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Annabel Villalonga  

 
Descripció
Diferents estudis ens mostren que, generalment, són al·lots els que perpetren agressions dins del que anomenam "bullying" o assetjament escolar. La violència com a mitjà per a aconseguir un fi ja ha estat interioritzada en ells, així com la submissió en elles. Els rols de gènere estan ben marcats i, dins l’aula, l’exercici de la violència és, malauradament, un fet que encara a dia d’avui provoca moltes víctimes i conseqüències psicològiques. S’ha d’educar des de les aules per a prevenir aquesta problemàtica, i alhora fa falta una actuació coordinada entre centres educatius, família i policia per a frenar l’assetjament.
Objectius
Generals:
1. Prevenir el l'assetjament dins l’aula.
2. Conscienciar sobre les conseqüències socials que provoca l’assetjament.

Específics:
1. Desmuntar el mite que l’abusador és una persona valenta i forta des dels rols de gènere. Masculinitat no és violència.
2. Xerrar sobre la importància de la implicació de totes les persones de l’aula en cas d'assetjament.
3. Mostrar exemples de víctimes d'assetjament des de la perspectiva de la superació i no la victimització.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Assetjament.
Agents de canvi.
Abusadors, còmplices i supervivents.

Important: parlar de supervivents i no de víctimes, ja que ajuda a trencar l’estigma sobre les persones que reben violència i les empodera.

Actituds:

Valors ètics i de respecte.
Participació grupal.
Metodologia
Abans:

Presentació i introducció del taller: què és l’assetjament ("bullying")?

Durant:

Explicar quines accions són considerades assetjament i per què qui les perpetra comet un delicte.
Es faran diferents dinàmiques mitjançant el joc per a deixar en evidència els rols que adoptam davant les situacions d'assetjament.
Reflexió conjunta i crítica a qui abusa i a la neutralitat com a complicitat.

Després:

Torn obert de paraula perquè l'alumnat expressi com se senten dins la classe, i donar la possibilitat de parlar si hi ha algun cas d’assetjament dins l'aula mateixa.
Bstia per a posar-hi un missatge sobre el que la classe opina sobre l'assetjament i/o per a demanar ajuda.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pissarra
 Bústia de cartó o similar
Observacions
La bústia que es posarà a disposició de la classe és una eina de seguiment per a les inquietuds de l’alumnat. És a voluntat del professorat donar-li aquesta continuïtat.