Menu

. ALIMENTACIÓ SALUDABLE I IMATGE CORPORAL

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Júlia Gelabert Pons  

 
Descripció
L'adolescència és el període en el qual s’adopten la major part dels hàbits de vida, per això, amb aquest taller, s'explicarà la importància de l'empoderament i l'alfabetització en continguts de salut. Com s'adopta un hàbit i com ens influeix en la nostra forma de pensar i de veure els altres.
Objectius
L’objectiu principal serà apropar l'alumnat a la problemàtica entorn de l’alimentació, que l'adolescent sigui conscient dels principals factors que envolten les conductes alimentàries, com ens influeixen i quines són les principals emocions que s'hi relacionen. Així mateix com fugir dels estigmes, de la influència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i la importància d’adquirir una actitud crítica a l'hora d’escollir conductes alimentàries sanes.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Què és l’alimentació saludable i per què és tan important per a la nostra vida. Com s’adquireix un hàbit. Què és i com ens influeix el màrqueting alimentari; com es relaciona amb la nostra imatge corporal. Breu introducció als trastorns de conducta alimentària.

Actituds:
Autoestima, empatia, eliminar estereotips i fomentar actitud crítica.
Metodologia
Abans:
(Opcional) Responeu a: com es confecciona un menú saludable, què és un TCA i què és un hàbit. Emplenau un test que se passarà previàment al professorat.
Durant:
Primera part: explicació mitjançant una presentació digital.
Segona part: joc participatiu per a posar en pràctica els continguts treballats.

Després:
Plantejament d’una activitat que es podrà realitzar a casa amb la família o les amistats.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pantalla digital amb connexió
Observacions