Menu

. ATENCIÓ PLENA A L'AULA

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Maria Nieves Recasens Pons  

 
Descripció
El taller pretén oferir un espai d'escolta a l'alumnat i al professorat, per a prendre consciència d’un mateix i de l'entorn, en aquest cas, l’aula, a partir de l’atenció plena. Aquesta tècnica que ens permetrà observar quines són les actituds que fomenten el benestar en aquest espai.

Al taller aportam una base teòrica d’atenció plena, dinàmiques d’atenció i una meditació.
Objectius
- Millorar el clima de l’aula.
- Millorar l’atenció i la memòria.
- Plenitud de l'alumnat i del professorat.


Continguts
Conceptes:
-Atenció plena
-No-judici
-Curiositat
-Ment de mico
-Compassió

Procediments:Actituds:
Ajudar els altres i a nosaltres mateixos, apertura de l’experiència present, atenció al moment present, escoltar les nostres necessitats i les dels altres.
Metodologia
Abans:
No cal feina prèvia.

Durant:
- Exercicis pràctics: meditació, dinàmiques d’atenció i de creativitat.
- Exercicis teòrics: definir entre tots els termes d’atenció plena, així com exposar casos reals del seu dia a dia i la seva gestió.

Després:
Es recomana seguir amb una pràctica regular d’atenció plena, ja sigui mitjançant jocs o meditacions.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Bol tibetà 
Observacions