Menu

. EXPERIMENTA I CONEIX EL SUPORT DE LA VIDA, “L'AIGUA”

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Responsable/s
Alicia Escribano  

 
Descripció
El taller experimental que proposam és diferent i nou.

En primer lloc, es realitzarà una breu introducció sobre el cicle de l'aigua, per fomentar una retroacció amb l'alumnat sobre la major problemàtica actual que incideix sobre el nostre territori.

Durant l'activitat es posarà l'accent principalment en tres punts clau: precipitació- infiltració, emmagatzematge i qualitat de l'aigua.

D'aquesta manera, donarem peu a realitzar els 3 experiments casolans i sorprenents amb material reciclat. Així veuran en primera persona l'estat de l'aigua a Menorca i serà més fàcil reflexionar sobre el tema i quines solucions podríem aplicar a aquesta latent incertesa.
Objectius
Generals

. Comprendre el cicle de l'aigua.
. Reflexionar sobre l'entorn que ens envolta.
. Identificar els conceptes d'una manera conscient.
. Promoure l'ús de recursos hídrics.
. Fomentar la sostenibilitat ambiental.

Específics

. Problemes associats a la falta d’aigua i de sanejament.
. Establir un vincle emocional amb l'aigua com a element.
. Fomentar aspectes cognitius (concentració, atenció…).
. Afavorir el treball psicomotriu mitjançant la realització de treballs manuals.
. Impulsar un esperit explorador i observador.


Continguts
Conceptes:
- Concepte del cicle de l'aigua, precipitació, contaminació, pluja àcida, experiments, usos humans
- La pluja i la forma. d'emmagatzematge en aqüífers.
- Respecte al medi ambient.
- Situació actual i problemes actuals amb l'aigua a Ciutadella i a Menorca.
- Solucions i bones pràctiques.
- Estat de les aigües.
- Adaptació al canvi (resiliència); valors humans; drets dels infants; civisme i corresponsabilitat; gestió de les emocions; perspectiva de gènere; sostenibilitat...
-Llenguatge inclusiu i adaptat a les edats; metodologia adient i flexible segons les edats.
- Preveure els recursos necessaris i imprescindibles, evitar al màxim la impressió innecessària en fulls de paper.

Procediments:

Actituds:
- Sensibilitzar sobre el tracte, el consum, l'estat i la utilització de l'aigua.
- Conscienciar en la presa de decisions.
- Treballar en equip i promoure la creativitat.
Metodologia
Abans:
- Es recomana haver vist prèviament el cicle de l'aigua i els seus conceptes a l'aula, per a millorar la fluïdesa durant el taller.

Durant:
- L'inici del taller experimental començarà amb una breu introducció de conceptes i preguntes sobre el cicle de l'aigua per anar donant peu als experiments que es realitzaran segons s'avanci en els continguts i els dubtes.

Després:
- Podran treballar tots els conceptes apresos durant l'activitat. Fins i tot, despertar un esperit investigador i aplicar-lo a altres matèries que facilitin el seu aprenentatge
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material de reciclatge i d'experiments 
Observacions
Tot el material necessari per al taller és a càrrec de la tallerista