Menu

. TINENÇA RESPONSABLE D'ANIMALS

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Protectora d'Animals de Ciutadella  

 
Descripció
Xerrada per explicar la diferència entre canera i protectora, i les conseqüències que suposa tenir un animal. Què hem de fer abans de tenir un animal, com l'hem de cuidar, etc. Què passa quan s'abandona un animal? Què podem fer per a millorar la situació d'abandonaments?
Objectius
Que els fillets entenguin que tenir un animal és molt polit però que també suposa un sacrifici i un compromís molt importants,i que, per aquest motiu, s'ha de meditar molt bé abans de tenir-lo. També han d'entendre que es tracta d' ésser vius i que els hem de cuidar i estimar tal com es mereixen i segons les seves necessitats. El més important és ser conseqüents amb les nostres decisions i no abandonar-los.

Continguts
Conceptes:
- Què és ser voluntari de la Protectora?
- Què és la Canera?
- Què hem de fer en cas que trobem un animal abandonat?
- Què hem de fer si volem tenir un animal al nostre càrrec, com l'hem de cuidar i quins sacrificis suposa?
- Què podem fer per a evitar la superpoblació d'animals?

Procediments:

Actituds:
Empatia envers els animals
Metodologia
Abans:
Explicar la diferència entre animals domèstics i salvatges, i fer una introducció sobre la Protectora d'Animals.
Durant:

Després:
Recordar els punts més importants, sobretot evitar adquirir un animal per un impuls i pensar-s'ho molt bé.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 ALTAVEUS
 PROJECTOR
 Memòria USB
Observacions