Menu

. TREBALLAM LES EMOCIONS A TRAVÉS DEL TEATRE: DEU LLÀGRIMES I UNA ABRAÇADA

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Paola Cibin  

 
Descripció
Si volem promoure un bon desenvolupament emocional, requisit previ imprescindible per a qualsevol tipus d’aprenentatge, s'ha de construir una bona seguretat interior, ser conscient de les emocions pròpies i alienes, descobrir la diversitat com a potencial i riquesa, aprendre a gestionar conflictes, cooperar amb els altres i construir conductes socialment correctes.
El teatre pedagògic no es limita a transmetre coneixements artístics, sinó que amplia la noció de teatre, i conceb l’art com a vehicle per a la formació de la persona i el llenguatge teatral com un dels possibles llenguatges vivencials per al descobriment del jo, de la capacitat relacional i comunicativa, del propi potencial, dels propis límits i de les emocions.
Aquest taller és un espai-temps en grup per a gaudir d’una representació microteatral d’una història basada en el poder de les emocions i de les llàgrimes.
Un relat que valida totes les emocions, que ens recorda que plorar és una manera d'expressar el que sentim i que tots tenim dret a plorar.
Una història plena de delicadesa i sensibilitat que ens farà veure les emocions i les llàgrimes des d'una altra perspectiva i que ens recorda, sobretot en aquests temps, totes les coses bones per les quals val la pena plorar.
Objectius
- Generar una experiència individual de benestar emocional a través de la dramatització teatral d'una bella història que ens convida a explorar el món màgic i oníric de les emocions.
- Vivenciar una experiència grupal compartida, imaginativa i lúdica dins les aules.
- Valorar el fet que el protagonista sigui un fillet, ja que la cultura masclista durant molt de temps ha prohibit als homes plorar, i fins i tot interessar-se pels sentiments.
- Desenvolupar criteri artístic a través de la diversitat del llenguatge corporal, oral i literari.
- Descobrir estructures narratives, gestuals i mímiques que utilitzam per expressar-nos.
- Inspirar els infants a viure les emocions d’una manera lliure, acurada i no-discriminatòria.


Continguts
Conceptes:
Creativitat i expressiò del llenguatge teatral connectat amb el llenguatge literari; ús del valor didàctic, pedagògic i educatiu del teatre i la lliure expressió, per un procés d’aprenentatge que combina intel·lecte i emoció, raó i sentiment; l'aula escolar com a espai educador.
Procediments:

Actituds:
Benestar i desenvolupament emocional.
Metodologia
Abans:
Imaginació i empatia.
Durant:
Abans:
Preparar l'espai de l'aula per inspirar-nos i acollir-nos amb comoditat.

Durant:
Sessió de 60 minuts. Es realitza una microrepresentació teatral de l’àlbum il·lustrat de Marta Sanmamed, “Diez lagrimas y un abrazo”, a l'aula, i es proposa després una activitat relacionada amb les emocions per a veure com el llenguatge màgic del nostre cos reacciona involuntàriament a diferents tipus d’emocions.

L'àlbum il·lustrat dramatitzat té una delicada qualitat narrativa que condueix a la reflexió espontània. a més, és un dels primers llibres a Espanya que es va imprimir en paper de pedra: un paper mineral, produït sense arbres, sense aigua, sense clor i sense productes químics.

La inspiració d'aquest conte va arribar d'uns curiosos i antics recipients, els lacrimatoris, petits atuells de terracota usats pels grecs i els romans per recollirles seves llàgrimes.

Després:
Comentarem la història junts, i farem una dinàmica de grup per a entendre quant i com s’expressen les emocions a través del llenguatge "silenciós" del nostre cos.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Àlbum il·lustrat 
 Atrezzo
 Aula o biblioteca escolar
Observacions
ODS que treballa el taller: salut i benestar, i igualdat de gènere. S’utilitza conscientment el llenguatge teatral en una funció didàctica i educativa, en el desig de respondre a les necessitats educatives emergents, mitjançant l’aplicació del pensament divergent i emocional-empàtic. La metodologia és adient i flexible segons les edats.