Menu

. INCLUSIÓ INCLUSIVA. HI HAVIA UNA VEGADA UN MÓN MILLOR PER A TOTHOM

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 1
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Caterina Genestar  

 
Descripció
Ensenyar als infants el que són la inclusió, la igualtat, i el respecte als altres, mitjançant contes i jocs inclusius.

Objectius
- Fomentar el respecte
- Fomentar la igualtat
- Fomentar el raonament entre el infants
- Fomentar la positivitat


Continguts
Conceptes:
- Igualtat entre tots i totes.
- Respecte cap a les persones
(companys, amics, familiars...).
- Ajudar els altres.
- Saber esperar el torn de paraula.
- Escoltar els companys.
- Trobar solucions als problemes.
- Conèixer altres maneres de fer les coses.

Procediments:

Actituds:
- Respecte
- Igualtat
- Positivitat
- Cultura
Metodologia
Abans:
La tallerista es presentarà, i els convidarà a seure en semicercle per a explicar què es farà.

Durant:
Durant la sessió, mentre s'explica el conte/ joc, s'aniran fent petites preguntes perquè els infants s'expressin.

Després:
En acabar la sessió es preguntarà als infants si els ha agradat, i, segons les edats, es donarà l'opció de fer un dibuix sobre el conte/joc d'aquell dia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Contes 
Folis, llapis de colors 
Jocs 
Observacions
Si el taller s'hagués de realitzar de forma no presencial, es farien vídeos tipus càpsula, on s'expliqui el conte/joc, i amb les respectives preguntes que els educadors del centre em podrien fer arribar per correu electrònic.