Menu

. LA MASCULINITAT DINS L'ERA DEL FEMINISME

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Maria Gelabert Pons. Servei Municipal d'Igualtat  

 
Descripció
L'adolescència és un moment de cicle vital especialment delicat pel que fa a la construcció de la identitat pròpia i per al procés d'individuació. Així, pren especial rellevància la construcció de models de masculinitat i feminitat, tot treballant les expectatives del gènere, i el rols femenins i masculins.

És habitual trobar projectes o treballs destinats a l'empoderament femení i a la protecció de la dona. Però és també imprescindible poder treballar el model masculí i com s'adapta al nou model social. És interessant poder compartir tant amb ells com amb elles tots aquests constructes que giren entorn del sexe i/o del gènere, i la construcció o deconstrucció de la identitat, especialment aquella identitat masculina basada en el model patriarcal.

Ara bé, durant l'elaboració dels tallers s'ha tingut en compte el fet de poder presentar models alternatius de masculinitat adaptats a l'edat, tenint en compte que els models més arcaics comporten responsabilitats i actituds que són atractives pel moment evolutiu de l'adolescent. En aquest sentit, llavors, es pretén treballar la flexibilitat dels rols de gènere per tal que puguin permetre diferents maneres de ser home sense limitar-se a l'hegemonia.

Es treballa mitjançant tallers mixts, l'elaboració d'un patró de l'adolescent amb actituds igualitàries que sigui atractiu, tant per a elles com per a ells.
Objectius
- Reflexionar entorn dels rols de gènere.
- Generar debat entorn del model masculí hegemònic.
- Aportar una nova mirada a la igualtat de gènere tot treballant el model masculí.
- Emprendre una construcció del model masculí alternatiu.


Continguts
Conceptes:
- Rols i estereotips.
- Identitat femenina, identitat masculina.
- Masculinitat hegemònica.
- Model patriarcal.
- Noves masculinitats o identitat masculina alternativa i els seus beneficis.

Procediments:

Actituds:
- Esperit crític.
- Debat obert.
- Reflexió sobre el concepte d'identitat i les expectatives de rol i/o gènere.
- Predisposició a generar i construir una nova mirada.
Metodologia
Abans:
No hi ha feina prèvia.
Durant:
El taller estarà dividit en dues sessions.
Una primera sessió dedicada a conceptes bàsics, i al debat sobre els rols i les identitats femenines i/o masculines.
La segona sessió se centrarà en la deconstrucció del model hegemònic masculí, i la construcció d'un nou model de masculinitat alternatiu i adaptat a una societat més igualitària.

Després:
Que el professorat pugui crear debat a partir del treballat als tallers.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Paper continu i pintures
Observacions