Menu

. CONEIXENT EL MEDI I DESCOBRINT LA VIDA DE LA VALL

Sessions: 1
Lloc: La Vall d’Algaiarens
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Javier Méndez Chavero  

 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa íntegrament a la Vall (Ciutadella). Consisteix en un recorregut guiat de, més o menys, dues hores pels diferents ecosistemes de la zona: bosc (pinar, alzinar...), zona humida, camps de conreu i pastura, sistema dunar, platja... Durant aquest, el monitor responsable anirà introduint els diferents ecosistemes, i n'explicarà les característiques, així com la fauna (vertebrats i invertebrats) i la flora (arbres, arbustos...) que anem trobant. També s'anirà fent una explicació de les característiques dels principals grups faunístics i de les principals espècies de fauna i flora.
Objectius
• Conèixer què és un ecosistema (hàbitat/ambient).
• Conèixer les principals característiques i diferències entre els diferents ecosistemes de Menorca i la seva relació amb els éssers vius que hi viuen.
• Conèixer i identificar les principals espècies de fauna i flora de cada ecosistema.
• Conèixer les adaptacions dels diferents éssers vius a cada ecosistema.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves envers la natura.
• Incentivar la curiositat, l’experimentació, la descoberta..., la ciència en general, en especial al medi natural.
• Conèixer els diferents grups animals i vegetals de l'illa.


Continguts
Conceptes:
Ecosistema (hàbitat)
Fauna
Vertebrats / invertebrats
Flora (arbres, arbustos, plantes herbàcies, plantes invasores...)
Cadena tròfica, endemisme, simbiosi, paràsit...
Conservació
Interrelacions de les activitats humanes versus la natura

Procediments:

Actituds:
Coneixement
Respecte
Interès
Sensibilització
Sostenibilitat
Metodologia
Abans:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats, on, a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, hi trobarà un apartat per fer a l'aula amb l'alumnat abans del taller.
Durant:
Durant el recorregut el monitor anirà introduint i explicant les característiques dels diferents ecosistemes que es van trobant, així com de les principals espècies i dels grups de flora i fauna que hi viuen. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l'alumnat per a expressar els seus coneixements i els seus dubtes.
Després:
A la fitxa del taller el professorat trobarà una sèrie d'activitats per a fer a l'aula amb l'alumnat després de la sortida. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Lupes, insectes, guies d'identificació de fauna...
Observacions
L’activitat, sempre que sigui possible, es podrà adaptar segons la demanda del professorat i en funció del currículum de cada aula/escola. En cas que dues línies de la mateixa escola realitzin l’activitat el mateix dia, el professorat comptarà amb el suport del monitor per idear una activitat complementària per fer a la platja de la Vall mentre esperen que l’altra línia faci l’activitat. Aquesta estarà enfocada en la problemàtica dels residus a la mar, principalment plàstics, i les seves conseqüències per a la fauna marina. La durada del taller és d’una hora per als alumnes d’infantil, P4 i P5, i de dues hores per als de primària.