Menu

. ALTA-VEUS

Sessions: 2
Lloc: CMAC, Carrer del Seminari, 5
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Culturactiva a Menorca  

 
Descripció
Amb el format podcast (cada vegada més popular), treballarem a l’aula l’expressió dels malestars i de les preocupacions de l'alumnat. Aquesta pràctica radiofònica amateur, a part d'oferir la possibilitat d’aprendre una tècnica diferent, fa que -en treballar amb el so i la veu- sigui molt més fàcil i amena l’expressió dels sentiments, de les emocions i preocupacions, tan presents en el dia a dia.
Objectius
El principal objectiu és oferir l’espai i l’altaveu (tal com es titula el taller) als i a les estudiants. Els debats i l’expressió dels malestars que puguin sorgir entre els grups que produiran els podcasts són el motiu d’aquest taller.

Continguts
Conceptes:
En l’àmbit tècnic, es treballaran la gravació, el so, l’edició i la postproducció.
En l'àmbit teòric o relacionat amb
la temàtica, els grups estaran formats per afinitats relacionades amb els
temes a tractar. L’espai de treball i els temes a parlar estaran englobats
dins de quatre úniques pautes: el respecte, la tolerància, l'escolta i l'empatia entre estudiants. S’oferirà una llista de referents relacionats amb cada temàtica més concreta perquè vegin i escoltin treballs anteriors i altres persones parlant sobre temes similars.

Procediments:

Actituds:
Feminismes i perspectiva de gènere,
lGTBIQ+, antiracisme, respecte a les diversitats (físiques i mentals), salut mental, companyonia, treball en equip, fomentació i treball de l’ escolta i l’empatia.
Metodologia
Abans:
Si el centre ho vol, és convenient informar prèviament l'alumnat sobre el taller.
S’enviarà un material per si es pot dedicar un temps abans de la primera sessió, on hi haurà diversos exemples de podcasts i altres materials audiovisuals relacionats amb la tècnica.

Durant:
Durant les sessions es demanarà que el personal docent sigui a l’aula, ja que també podrà servir per a detectar actituds i problemàtiques necessàries per treballar al centre.

Després:
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinadors
 Electrònics
 Mòbils
Observacions
Els i les estudiants hauran de gravar amb els seus telèfons mòbils. Si hi hagués algun problema amb algun dispositiu, la docent facilitaria una gravadora de veu.