Menu

. PÍXEL ART

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Culturactiva a Menorca  

 
Descripció
En aquest taller crearem un mosaic grupal visualment impactant que combina l’art tradicional modernista ‘trencadís’ amb el més modern i popular píxel art.
Objectius
Aplicar la tècnica del mosaic píxel art amb l’elaboració d’un treball plàstic.
Experimentar amb materials reals de construcció.
Dialogar i pactar per acordar el disseny, els colors i la metodologia.
Treballar en equip i motivar a tots en el grup.


Continguts
Conceptes:
Concentració
Motricitat fina
Creativitat
Consciència espacial

Procediments:

Actituds:
Concentració y dedicació a la feina.
Treball en equip i cooperatiu
Metodologia
Abans:
Dividir l'alumnat en grups de 4.
Explicar la feina, els materials i el procediment.

Durant:


Després:
Posada en comú de les obres realitzades.
Avaluació del taller.
Exposició de les obres.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Suports, marcadors negres 
Tessel·les, regle, guants 
Cola blanca  
Espàtula, lletada, esponges  
Recipients, pedaços  
Observacions
En finalitzar ens agradaria fer una exposició de les obres de cada un dels grups dins el Centre Municipal d'Art.