Menu

. CONEIXEMENT I CURA DEL MEU CERVELL PER A MILLORAR LES RELACIONS AMB ELS ALTRES

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Responsable/s
Maria Camila Puerta  

 
Descripció
El taller consisteix a conèixer el propi cervell i el dels altres (inclusivament els dels adults).
Com funciona, què necessita i aprendre a identificar els moments que els apropen o els allunyen de les altres persones. Es realitzaran exercicis lúdics, creatius i participatius, adaptats a la seva edat. Que puguin reconèixer el que necessiten i com demanar-ho als seus companys i companyes, i als adults al seu càrrec.
Que aprenguin a calmar-se i a tenir cura d’ells mateixos, amb estratègies senzilles que anirem descobrint entre tots. Que puguin modificar els seus ambients per sentir-se segurs, escoltats i tinguts en compte.
Estarà adaptat a cada fase del desenvolupament, i amb les seves necessitats específiques.
Objectius
- Conèixer el cervell de manera fàcil i divertida.
- Facilitar la comprensió de per què reaccionam o responem com els animals.
- Aprendre sobre llenguatges ocults del nostre comportament i com afecten els altres.
- Desenvolupar destreses per a poder ajudar els altres i crear un ambient més tranquil davant les dificultats.
- Regular les emocions mitjançant la cura d’un mateix, saber demanar el que un necessita i poder connectar amb l’altre.


Continguts
Conceptes:
Cervell, emocions, reacció, connectar, desconnectar, reconeixement de les pròpies emocions i de les dels altres. Explotar i implosionar.
Procediments:
.
Actituds:
-Propi coneixement
-Reflexió
-Cohesió de grup
-Autogestió
Metodologia
Abans:
Reunió entre professorat i facilitadora per a conèixer les necessitats del grup i, d’aquesta manera, poder adaptar els continguts i les diferents activitats proposades.
Uns dies abans de la trobada, el professorat comentarà amb el grup el treball que es realitzarà amb la informació que posarà a disposició la facilitadora.

Durant:
Treballarem de forma lúdica i creativa com funciona el cervell, de manera que l'alumnat comprengui en quins moments estem disponibles per a conversar, crear i créixer a prop d’altres persones i en quins moments estem poc flexibles, a la defensiva i ens costa escoltar els altres.
El grup dinamitzarà moltes de les activitats, es dividirà en petits grups, i així es podran divertir i posaran els propis exemples i les vivències per aprendre de veritat.

Realitzarem activitats de respiració i moviment entre exercicis, amb la finalitat d’incentivar la cura d’un mateixa, apreciar el valor de la pausa i activar emocions.
Reflexionarem per parelles i realitzarem un collage en grup per a compartir el que hem viscut i après dins del taller (la sessió constarà de 2 hores).

Després:
Amb l'alumnat, realitzarem un tancament de devolució en el qual ells tindran la paraula.
Independentment d'açò, es parlarà amb la tutoria per a valorar l’activitat realitzada.
Es facilitaran exercicis i recursos per al posterior treball del tema durant el curs escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
  
  
  
Observacions
Els tallers es realitzaran durant el període escolar de gener a maig. Es podrien complementar amb xerrades dirigides a professorat i pares/mares per enfortir la connexió i crear una harmonia entre els diferents grups del CEIP. Les xerrades, si les demanen, són gratuïtes. Podeu contactar per telèfon per a una xerrada gratuïta al 622 416 798.