Menu

. CONEIX EL PUNT JOVE

Sessions: 1
Lloc: Punt Jove
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Punt Jove  

 
Descripció
Presentació i explicació dels diferents serveis, projectes, espais i de les activitats que ofereix el Servei Municipal de Joventut (Punt Jove i Casal Jove de Ciutadella), relacionats amb la informació i la dinamització juvenils.
Objectius
Donar a conèixer el Punt Jove i els serveis que ofereix; el Punt d’Informació i el Casal Municipal de Joves.
Apropar als joves de Ciutadella els diferents recursos municipals destinats a la joventut.
Oferir als joves l'oportunitat de conèixer, de primera mà, diferents propostes que poden ser del seu interès.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Es vol donar a conèixer el servei com un projecte integral d’educació no formal.
Actituds:
Al Punt Jove es treballa l’educació en valors i actituds de respecte, envers la resta de persones i l’entorn que ens envolta, sempre potenciant la participació i la interrelació des les activitats més quotidianes que es duen a terme.
Metodologia
Abans:
No hi ha feina prèvia.
Durant:
Durant la sessió es farà una presentació de l’equip de feina i dels projectes que es duen a terme, així com una visita de tots els espais. També s’aprofita per fer una pluja d’idees de possibles propostes d’activitats. Finalitzam amb una breu dinàmica o un taller.
Després:
No hi ha feina posterior.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Aula, cadires, projector i ordinador
Observacions