Menu

. LA GREU PROBLEMÀTICA DELS PLÀSTICS A LA MAR, EL PAPER DEL JOVENT

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Carlos Salord (Per la Mar Viva)  

 
Descripció
El taller consisteix a passar un vídeo de producció pròpia amb imatges impactants de plàstics a la mar; espècies marines afectades; imatges que mostren d’on poden venir els plàstics que acaben a la mar; com els joves fan botellot i en deixen els residus en terra... Així s'aconsegueix posar l'alumnat en situació i desenvolupar-hi una xerrada interactiva, on es parlarà de la situació actual de l’estat de la mar a causa de la contaminació per plàstics, com arriba el plàstic a la mar, les repercussions que açò té i el mal que provoca, quines solucions hi ha per a aquest problema, i què pot fer cadascun per sumar-s'hi i ser part de la solució.
Objectius
- Informar del greu estat de contaminació en el qual es troba avui el nostre mar.
- Despertar la consciència i la sensibilitat de l'alumnat envers la mar i la seva biodiversitat perquè d’alguna manera triïn ser part de la solució.


Continguts
Conceptes:
La contaminació marina.
Per què i com hem arribat en aquest problema.
La repercussió de la contaminació en la biodiversitat marina.
Solucions del problema.


Procediments:


Actituds:
-L’acció. Ser part activa en la solució dels problemes que afecten la nostra mar i el nostre planeta.
-El respecte.
-El sentit de la responsabilitat.
-El sentit comú.
-Estimació i empatia amb la mar, el planeta i les espècies que l’habiten.
-L’altruisme.
-Entendre el planeta com casa nostra.
-La humilitat.
-La convivència.
Metodologia
Abans:
- Abans de la sessió és interessant que a l’escola s’hagi treballat una mica la temàtica.
Reflexionar sobre:
- D’on troben que pot provenir el plàstic que hi ha a la mar i com ho podem solucionar.
- Per què les persones deixen els residus que generen al carrer, a la natura o a la mar?
- Per què les persones són capaces d'embrutar el carrer, la natura o la mar?
- Entendre que el planeta és ca nostra i que l'hem de cuidar?

Durant:
-Audiovisual.
-Explicació general de l’origen i les repercussions del plàstic.
-Reflexions a partir d'un joc de rol.
-Resum a partir dels conceptes treballats
-Creca conjunta de solucions a la problemàtica del plàstic.

Després:
Qualsevol tema de la xerrada que hagi generat inquietuts i no s'hagi pogut aprofundir es pot tractar "a posteriori" a l'aula.
Cada cap de setmana -durant un mes- l'alumnat pot fer una marató fotogràfica dels residus que es troben al carrer, al bosc o a la mar. Es pot exposar a l'aula i fer debat. conjunt (causes i solucions)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
USB 
 Projector, ordinador i altaveus
Observacions