Menu

. NOVES EINES PER A LA RECERCA DE FEINA

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de començar el procés de recerca de feina. Passos previs, per on començar, seguiment, entrevista, etc.
Objectius
-Conèixer la importància de preparar la recerca de feina.
-Eines principals (currículm vitae i altres modalitats).
-On cercar feina. Noves tècniques de recerca.
-Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista.


Continguts
Conceptes:
-Currículum. Com fer-lo? Eines per a redactar el CV.
-Treballar i incidir en els punts febles i forts.
-Noves xarxes de recerca de feina.
-Entrevistes. Presencials o per vídeotrucada.

Procediments:

Actituds:
-Confiança
-Autoconeixement
-Proactivitat
-Iniciativa
-Automotivació
Metodologia
Abans:
Informar l’alumnat de què és PIME Menorca i què fa la nostra entitat.
Durant:
1a sessió:

Conèixer les eines principals per a poder accedir al mercat laboral.
Tasques a realitzar abans de l'entrevista.
Noves xarxes de recerca de feina. Linkedin, Facebook....

2a sessió:

Entrevista de treball. Punts fonamentals a tenir en compte.

Després:
Seguir treballant aspectes sobre l'autoconeixement, la motivació, etc.
Millorar coneixements sobre les xarxes socials com a eina de feina.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Portàtil
 Projector
 Internet
Observacions