Menu

. CREA LA TEVA EMPRESA

Sessions: 4
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
Taller d'iniciació per a orientar les primeres fases de la creació d'una empresa.
Objectius
Oferir una visió general de què és una empresa i de quines passes s'han de fer per a la creació de la teva.

Continguts
Conceptes:
Empresa, economia, comerç, autònoms, societats, comptabilitat, finançes, inversió i rendibilitat.
Procediments:

Actituds:
Autonomia, emprenedoria, organització, treball d'equip.
Metodologia
Abans:
Coneixements bàsics d'economia i empresa.
Durant:
Presentació i exposició de continguts.
Després:
Seguiment del projecte d'empresa i viabilitat econòmica.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fulletons 
 Ordinador
 Projector
Observacions