Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Cóm viure en un món de silenci?

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI3
EI4
EI5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
ASSORME  

 
Descripció
El taller consta de dues parts. Una part teòrica que ens permetrà ficar-nos a la pell de qualsevol persona sorda i des d'aquí reflexionar sobre les dificultats o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia. I una part pràctica, que consisteix a conèixer i aprendre vocabulari de la llengua de signes, que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se.
Objectius
- Sensibilitzar l'alumnat envers la diversitat i, en concret, la sordesa.
- Donar a conèixer les barreres de comunicació que viuen les persones sordes en el seu dia a dia.
- Aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Sordesa / Persones Sordes
Barreres de comunicació i/o informació
Llengua de Signes

Actituds:
Diversitat
Tolerància
Empatia
Metodologia
Abans:
Es pot reflexionar sobre els tipus de diversitats funcionals existents, així com sobre la discapacitat auditiva i les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
Durant:
La primera part del taller és teòric amb continguts adaptats en funció de l’edat de l’alumnat i exercicis que ens permetran posar-nos en la pell de qualsevol persona sorda, amb la finalitat d'apropar l'alumnat a la realitat en què viuen les persones sordes i les barreres de comunicació que es troben en el seu dia a dia. En el transcurs d'aquesta part es projectarà un vídeo on es veuen reflectits tots els aspectes comentats.

En la segona part, l'alumnat podrà aprendre els signes bàsics de llengua de signes com l’alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes) i cada alumne podrà construir el seu nom, fer un diàleg bàsic de presentacions i salutacions, colors, dies de la setmana, animals i altres signes que puguin interessar al grup.

Després:
Es pot continuar treballant a través del material proporcionat durant la sessió a manera de reflexió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Projector
 Connexió a internet
Fitxa didàctica 
Fitxa de vocabulari 
Observacions