Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Coneix Ciutadella - Ampliem el nostre vocabulari en anglès

Sessions: 1
Lloc: Casc antic Ciutadella, Punt de trobada plaça des ses Palmeres
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Isabel Martin  

 
Descripció
Es tracta d’una experiència guiada dins Ciutadella, en la que el professorat podrà decidir quins aspectes de la ciutat vol treballar amb l’alumnat amb l'idioma anglès com element vehicular (Artesania/art o Història/patrimoni). La visita es podrà estructurar, tant posant el focus en conèixer la cultura viva de la ciutat, a través de la visita de diferents artesans, artistes i espais culturals, on l’estudiant pot entendre els processos creatius; el que aporta l’artesania i l’art a la ciutat; i quin paper té això dins el concepte de Menorca com a Reserva de Biosfera. O bé si ja han realitzat aquest itinerari amb l’alumnat, preparar una visita cultural-històrica fent un recorregut pel casc antic o el passeig marítim.
Es proposa fer la visita en anglès adaptada al nivell de cada curs, per a poder treballar diferent tipus de vocabulari d’una forma vivencial.
Objectius
- Educar en la cultura y el patrimoni
- Millorar i ampliar el vocabulari en anglès i motivar l’alumnat mitjançant una activitat interessant i entretinguda a que emprin aquest idioma
- Conèixer la ciutat de Ciutadella molt millor i la seva cultura viva, a través del moviment artesà i artístic, o bé la seva història i peculiaritats.
- Entendre els processos creatius, a través de testimonis, els quals, els practiquen i en fan ús, en el seu dia a dia
- Entendre els diferents oficis i com es fa cada producte o obra


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Menorca Reserva de Biosfera
-Patrimoni cultural de Ciutadella
-Artesans i artistes de la ciutat (estil de vida, tipus de feina i motivacions)
-Els processos creatius
-La compressió en anglès i la utilització d’aquest idioma com a eina de comunicació

Actituds:
- Coneixements de la Ciutat
-Valoració de l'entorn
-Sensibilització
-Creativitat
-Sentit de pertinença
-Civisme
-Anglès
-Comunicació
-Patrimoni Local
Metodologia
Abans:
-Abans de la sessió:
-Es concretarà quin tipus de ruta es vol dur a terme i en el cas de la ruta d'artesans es fa arribar un llistat d’artesans per a què el professorat pugui preparar el vocabulari en anglès que es farà servir. En el cas de la ruta històrica/patrimonial, es facilitaran les temàtiques i un breu resum de l'itineri.

-El professorat envia una proposta de vocabulari adequat al nivell del curs, per fer l’adaptació de les explicacions de la visita als coneixements de l’alumnat de cada nivell/curs.

Durant:
-Es du a terme una experiència guiada didàctica, que permeti a l’alumnat entendre què realitza cada artesà i artista, quines tècniques i eines utilitza, què el motiva a desenvolupar la seva professió i quin impacte té sobre el territori i la cultura del lloc.
Per altra banda a la ruta històrica, es profunditza en el coneixement de les particularitats que han fet que Ciutadella sigui la Ciutat que coneixem avui dia.
-S’adapta el vocabulari a l’edat, interès i domini de l’idioma de cada nivell / curs, per a què sigui fàcil i entretingut assolir els coneixements
-Es dona espai a que l'alumnat pugui intervenir i fer preguntes als artesans i artistes, o bé a la guia per a motivar la seva curiositat i reforçar el seu aprenentatge
-S’utilitza un discurs amè, entretingut, divertit i a l’hora rigorós, per a què l’alumnat tingui un bon record de l’experiència i això ajudi a que retingui el màxim d'informació i el que ha après.

Després:
-Es posa en comú l’experiència amb el professorat i l’alumnat per a valorar i avaluar
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Llista de vocabulari 
Observacions
Es coordinarà la programació de les visites per a poder dur a terme almenys 3 grups per jornada. Les sessions es realitzaran en l’horari convingut amb les escoles, segons la disponibilitat de la guia y seguint les mesures sanitàries que estiguin vigents en el moment. L’experiència guiada que es presenta la realitzarà Isabel Martín Sintes, guia oficial de les Illes Balears, Diplomada en Turisme que disposa de la capacitació pedagògica, que coordina i organitza els continguts i al professorat del curs sobre Patrimoni Natural i Cultural de les Illes Balears, per a l’habilitació de Guies Oficials, promogut pel CIMe i la FUEIB, des del 2016. Així mateix es la primera guia Marca Reserva de la Biosfera, pel que assumeix el compromís de divulgar els valors de la reserva en els seus serveis. Perfil: https://marcamenorcabiosfera.org/es/service/isabel-martin-guia/