Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. L'art d'estimar

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Clara Sureda Coll  

 
Descripció
El taller està inspirat en el llibre "L’art d’estimar", d’Erich Fromm, el qual planteja que la primera dificultat que es troba a l’hora d'estimar són les premisses falses i equivocades sobre l’amor. Es creu que l’amor es troba en el “ser estimat” no amb la pròpia capacitat d’estimar.

Per aquest motiu, a través d’aquest pràctic-vivencial, es pretendrà d’una manera lúdica i dinàmica reflexionar sobre el concepte d’amor en la seva més àmplia expressió, per tal de poder afavorir: eines, als i les joves, en un procés de coneixement personal; l'habilitat per a delimitar millor els límits interpersonals; gaudir d’un major benestar relacional; afrontar els conflictes interpersonals de forma assertiva, i, com a conseqüència, augmentar la pròpia autoestima.

Aquest taller es configura en dues sessions: la primera centrada en relació a l'amor cap a un/a mateix/a (autoestima personal i autocures) i una segona centrada en l’amor cap a les altres persones (relacions interpersonals).

En síntesis, amb el taller Ll'art d'estimar" s'ofereix una proposta experiencial, formulada en clau positiva per a què els i les participants puguin, en definitiva, conèixer-se un poc més a sí mateixos/es, per a sentir-se satisfets/tes amb qui són i per tal d’estimar d’una manera sana.
Objectius
Objectiu general:
Facilitar un espai de reflexió entorn l'amor i la seva expressió, per tal de fomentar el benestar personal i les relacions saludables.

Objectius específics de la sessió 1: estima cap a un/a mateix/a
1. Identificar i potenciar els propis recursos personals per a millorar l’autoconfiança i l’autoestima.
2. Fomentar la pràctica de les autocures.
3. Facilitar la identificació de les emocions associades a l'amor per afavorir un major autoconeixement i aprendre a gestionar-les de manera satisfactòria.

Objectius específics de la sessió 2: estima cap a la resta
4. Treballar les habilitats socials que ens ajuden a valorar-nos i reafirmar-nos construint les nostres relacions d'una manera més satisfactòria.
5. Reflexionar entorn les creences i mites respecte l'amor romàntic i el seu impacte en la manera de relacionar-nos.
6. Potenciar les pràctiques del bon tracte en las relacions interpersonals.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
•Amor
•Autoestima
•Autocura
•Autoconeixement
•Emocions
•Diversitat afectiva
•Creences limitants
•Relacions sanes i relacions tòxiques

Actituds:
• Cura
• Respecte
• Responsabilitat afectiva davant la pròpia vida i amb relació als altres, acceptació
• Pensament crític
• Diàleg obert
• Capacitat d’escollir
• Predisposició a ampliar la pròpia mirada, i a integrar nous elements
Metodologia
Abans:
Els i les alumnes hauran de respondre un petit qüestionari amb preguntes obertes
Durant:
El taller està dividit en dues sessions.
La primera sessió està dedicada a l'amor cap a un/a mateixa.
En la segona, la mirada se centra en la capacitat d'estimar a les altres persones i en la manera en com ens relacionem

Després:
Es realitzarà un tancament del taller on els i les joves podran expressar la seva opinió amb relació a la seva experiència amb la finalitat de portar a terme una avaluació del taller i recollir tant opinions com inquietuds, per a què aquestes es puguin tenir en compte de cara a futures propostes educatives.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Altaveus
Fulls de paper 
Bolígrafs 
Colors 
Observacions