Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. “Por, angoixa, ansietat? Què em passa?”

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Ruth Eliana Ocampo  

 
Descripció
En aquest taller se proposa una mirada integrativa de la salut mental, física i emocional, en el que es podrà fer la diferenciació entre por, angoixa i ansietat, per tal de comprendre la situació personal i dels cercles de persones properes. Alhora s'identificaran eines personals per afrontar-ne cada situació.
Objectius
1. Identificar les diferències entre por, angoixa i ansietat.
2. Reconèixer les eines d’afrontament per a cada manifestació dels 3 conceptes explicats.
3. Aprendre a reconèixer les manifestacions de cada condició al cos per tal de saber com cal afrontar-les.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
1. Por, angoixa, ansietat
2. Visualització creativa
3. Tècniques de respiració

Actituds:
1. Autoconeixement
2. Autocontrol
3. Autoajuda
Metodologia
Abans:
Preparar l’espai en cercle, si pot ser, per a facilitar la comunicació.

Durant:
Se realitzarà una sessió activa/reflexiva d’explicació i exercicis que puguin deixar pas no tan sols a la informació sinó a l’experiència

Després:
Se proposa un seguiment de las conclusions que els participants expressin tant de paraules com d’actituds i comportaments
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Silueta corporal impresaAules
DiapositivesProjector
MúsicaAltaveus
Observacions