Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. El poder antioxidant de les fruites

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
Les fruites i les verdures, a més a més d'estar delicioses, són molt saludables. Tenen un super poder: el poder antioxidant, que protegeix les nostres cèl·lules de possibles danys i així ens ajuda a prevenir malalties com el càncer.
Objectius
Acostar la ciència a la societat en general i a l'alumnat i estudiants en particular

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Explicar en què consisteix el mètode científic, amb paraules senzilles
la importància d'una dieta equilibrada i saludable.

Actituds:
Despertar vocacions per la ciència en els més petits.
Conscienciar i responsabilitzar de la pròpia salut
Hàbits saludables
Divulgar per a acostar-nos a la societat.
Mobilitzar i involucrar a la ciutadania en els avanços de la recerca en càncer.
Metodologia
Abans:
La coordinadora de ciència per a tots, contacta amb el professorat per a concretar dia i hora de la xerrada o taller per a consensuar dia i hora de realització.

Abans del taller, cobrir les taules on es desenvoluparà l'activitat amb diaris.

Durant:
Explicació i dinàmiques experiencials relacionades amb les fruites i verdures
Després:
Es posarà a la disposició del professor un codi QR per a valorar l'activitat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Presència del professorat responsable de la classe durant l’activitat
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Connexió a internet
Observacions