Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Luminis-ciencia

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
Els científics poden pintar les cèl·lules amb llum i diferenciar les unes de les altres. En aquest taller s'explicarà les funcions de la tècnica de luminescència, com i per a què s'utilitza en un laboratori científic i la seva importància en les recerques de càncer.
Objectius
Acostar la ciència a la societat en general i a l'alumnat i estudiants en particular

Continguts
Conceptes:
Explicar en què consisteix el mètode científic, la luminescència, en la recerca del càncer.
Procediments:

Actituds:
Despertar vocacions per la ciència en els més petits.
Divulgar per a acostar-nos a la societat.
Mobilitzar i involucrar a la ciutadania en els avanços de la recerca en càncer.
Metodologia
Abans:
Preparar l'aula amb la màxima penombra.
Durant:
La persona voluntària donarà una explicació
demostrativa de les tècniques de luminescència utilitzant materials d'ús quotidià. Es proporciona a l'alumnat el material de suport necessari, així com material de laboratori perquè voluntariat i participants puguin
manipular-ho i entendre a través d''aquesta experiència científica com es pot diferenciar una cèl·lula sana d'una cèl·lula tumoral a través de la
luminescència. D'aquesta manera podran entendre la importància de la
luminescència en l'estudi del càncer.

Després:
Es posarà a la disposició del professor un codi QR per a valorar l'activitat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Presència del professor/a responsable de la classe durant l’activitat
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Connexió a internet
Observacions
L'equip es desplaça des de Palma, per la qual cosa la data ha de ser consensuada. Anem 2 dies a l'any a realitzar totes les peticions. Es donarà prioritat a aquells col·legis que: o Sol·licitin l'activitat per a més d'una classe. o Sol·licitin l'activitat abans del 31 d'octubre de 2022 L'activitat és totalment gratuïta