Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Petits investigadors

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
A través de l'experimentació a escala macro, s'explicaran els fonaments per a comprendre el procés de nanoencapsulació; procés per a aïllar una substància, protegint-la de la interacció exterior en l'escala nano, de manera que la substància aïllada no perdi les seves propietats i pugui realitzar el seu alliberament controlat de l'encapsulació en el moment i al ritme que es vulgui.
Objectius
Acostar la ciència a la societat en general i als alumnes i estudiants en particular.
Donar a conèixer nous tractaments contra el càncer.


Continguts
Conceptes:
Mètode científic.
Elaborar nano-medicaments i explicar el seu funcionament.

Procediments:

Actituds:
Despertar vocacions per la ciència en els més petits.
Divulgar per a acostar-nos a la societat.
Mobilitzar i involucrar a la ciutadania en els avanços de la recerca en càncer.
Metodologia
Abans:

Durant:
L'alumnat utilitzaran material de
laboratori per a dur a terme una pràctica on desenvoluparan
nanocàpsules (esferes de gel amb líquid en el seu interior). A través
d'aquest cas pràctic posaran en pràctica els conceptes de la
nanotecnologia, tècnica que permet l'alliberament controlat de fàrmacs,
fent més efectius els tractaments i aconseguint millors resultats per al
pacient oncològic.

Després:
Es posarà a la disposició del professor un codi QR per a valorar l'activitat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Presència del professor/a responsable de la classe durant l’activitat.
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Connexió a internet
Observacions
L'equip es desplaça des de Palma, per la qual cosa la data ha de ser consensuada. Anem 2 dies a l'any a realitzar totes les peticions. Es donarà prioritat a aquells col·legis que: o Sol·licitin l'activitat per a més d'una classe. o Sol·licitin l'activitat abans del 31 d'octubre de 2022 L'activitat és totalment gratuïta