Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Extracció d'ADN

Sessions: 10
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
En aquest taller es realitza l'extracció de l'ADN d'una peça de fruita. Serveix com a vehicle per a explicar el mètode científic i per a introduir què és l'ADN i el paper que compleix en la recerca en càncer.
Objectius
Acostar la ciència a la societat en general i als alumnes i estudiants en particular.
A través d'aquest experiment vam mostrar una tècnica de laboratori per a extreure l'ADN.


Continguts
Conceptes:
- Explicar en què consisteix el mètode científic, amb paraules senzilles
- Explicar que és l'ADN

Procediments:

Actituds:
- Despertar vocacions per la ciència en els més petits.
- Divulgar per a acostar-nos a la societat.
- Mobilitzar i involucrar a la ciutadania en els avanços de la recerca en càncer.
Metodologia
Abans:

Durant:
La persona voluntària per la ciència fa una demostració de la tècnica d'extracció d'ADN d'un aliment. Mentre explica el mètode científic, podrà comentar en què consisteix cadascun dels passos que es van donant i tot el que es pot estudiar a partir d'aconseguir l'ADN d'una persona.
Després:
Després de la sessió: Es posarà a la disposició del professor un codi QR per a valorar l'activitat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Presència del professor/a responsable de la classe durant l’activitat.
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Connexió a internet
Observacions
L'equip es desplaça des de Palma, per la qual cosa la data ha de ser consensuada. Anem 2 dies a l'any a realitzar totes les peticions. Es donarà prioritat a aquells col·legis que: o Sol·licitin l'activitat per a més d'una classe. o Sol·licitin l'activitat abans del 31 d'octubre de 2022 L'activitat és totalment gratuïta