Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Gradient de densitat

Sessions: 10
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
Explicarem la tècnica de gradient de densitat, molt utilitzada en laboratoris i explicarem la seva aplicació en càncer a través d'una tècnica utilitzada en l'estudi de la immunoteràpia.
Objectius
Acostar la ciència a la societat en general i a l'alumnat i estudiants en particular.
Conèixer una tècnica utilitzada en investigació i que comprengui que podem separar diferents components d'una mescla en funció de la seva densitat, utilitzat per a separar els diferents components de la sang.
Conèixer la immunoteràpia.


Continguts
Conceptes:
Mètode científic
Tècnica de gradient de densitat

Procediments:

Actituds:
- Despertar vocacions per la ciència en els més petits.
- Divulgar per a acostar-nos a la societat.
- Mobilitzar i involucrar a la ciutadania en els avanços de la recerca en càncer.
Metodologia
Abans:
La coordinadora de ciència per a tots, contacta amb el professoat per a concretar dia i hora de la xerrada o taller per a consensuar dia i hora de realització.
Com que l'equip de voluntariat es desplaça des de Palma, s'organitza amb molta antelació.

Durant:
Es durà a terme un gradient de densitat utilitzant
diferents líquids (mel, sabó, aigua i oli) que s'utilitzarà per a separar en
ell diferents elements en funció de la seva densitat (per exemple,
llavors, llegums, fruites petites, etc.).

Després:
Es posarà a la disposició del professor un codi QR per a valorar l'activitat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
  
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Connexió a internet
Observacions
L'equip es desplaça des de Palma, per la qual cosa la data ha de ser consensuada. Anem 2 dies a l'any a realitzar totes les peticions. Es donarà prioritat a aquells col·legis que: o Sol·licitin l'activitat per a més d'una classe.