Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Escape Room "L'habitació del fum"

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
El escape room és una experiència molt actual en la qual un grup de persones han de resoldre una sèrie de proves i endevinalles per a poder sortir de l'habitació en un temps límit.
Objectius
Evitar o retardar l'edat d'inici del consum de tabac experimental, ocasional o habitual de qualsevol de les seves formes.

Continguts
Conceptes:
En aquest escape room s'aborda la prevenció del tabaquisme, i es parlarà sobre: noves formes de consum de tabac, addicció, efectes sobre la salut, abandó de la conducta de fumar, falsos mites, perills de la percepció del consum normalitzat del tabac en totes les seves formes, etc.
Procediments:

Actituds:
Entre els beneficis d'utilitzar aquesta eina en les classes figuren: presentar els continguts d'una forma diferent, atractiva, moderna i divertida, es reforça el treball en equip “o sortim tots, o no surt cap”, estimula el desenvolupament d'habilitats de comunicació, resolució de problemes i la presa de decisions.
Metodologia
Abans:
S'enviarà dos qüestionaris: un per a avaluar les aptituds tecnològiques del centre i un altre perquè completin els alumnes sobre el tema a tractar.


Durant:
Es realitzarà el joc virtual basat en proves i endevinalles a resoldre en equip de manera nova, divertida, participativa i col·laborativa. Activitat dirigida per professionals psicòlegs/as del Departament de Prevenció i Promoció de la Salut de manera presencial. En finalitzar, es farà una posada en comú.
Després:
S'enviarà un altre qüestionari per als alumnes per a avaluar conceptes apresos.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Ordinador amb programa de reproducció de vídeo
 Connexió a internet
L’enllaç exclusiu i únic d’accés  
Observacions
És necessària la presència del professorat responsable de la classe durant l’activitat.