Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Escape Room "La llei seca"

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
Responsable/s
AECC  

 
Descripció
El escape room és una experiència molt actual en la qual un grup de persones han de resoldre una sèrie de proves i endevinalles per a poder sortir de l'habitació en un temps límit.
Objectius
Evitar o retardar l'edat d'inici del consum experimental, ocasional o habitual de l'alcohol en totes les seves formes de consum.

Continguts
Conceptes:
En aquest escape room s'aborda la prevenció de l'alcoholisme, i es parlarà sobre: formes de consum tradicionals, noves i grupals, addicció, impacte en la salut i estat emocional, relació amb els resultats acadèmics, relacions sexuals no planificades i de risc, accidents de trànsit, falsos mites, perills de la percepció del consum normalitzat de l'alcohol en totes les seves formes, etc.


Procediments:

Actituds:
Entre els beneficis d'utilitzar aquesta eina en les classes figuren: presentar els continguts d'una forma diferent, atractiva, moderna i divertida, es reforça el treball en equip “o sortim tots, o no surt cap”, estimula el desenvolupament d'habilitats de comunicació, resolució de problemes i la presa de decisions.
Metodologia
Abans:
S'enviarà dos qüestionaris: un per a avaluar les aptituds tecnològiques del centre i un altre perquè completin els alumnes sobre el tema a tractar.
Durant:
Es realitzarà el joc virtual basat en proves i endevinalles a resoldre en equip de manera nova, divertida, participativa i col·laborativa.

En finalitzar, es farà una posada en comú.

Després:
S'enviarà un altre qüestionari per a l'alumnat per a avaluar conceptes apresos.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Aula amb pantalla per a projecció de vídeo
 Sistema d’àudio
 Ordinador amb programa de reproducció de vídeo
 Connexió a internet
Enllaç exclusiu i únic d’accés 
Observacions
És necessària la presència del professorat responsable de la classe durant l’activitat. Només es realitza per al destinatari indicat.