Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Visita a l'Hopital d'Animals

Sessions: 1
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, Camí de ses Arenes de Baix, 07769, Illes Balears
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI4
EI5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Aula UEECO
Responsable/s
GOB  

 
Descripció
Visita al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB, "Hospital" que atén els animals silvestres ferits.
Objectius
Conèixer què és un Centre de Recuperació d'animals.
Conèixer les principals causes que provoquen accidents en la nostra fauna silvestre.
Aprendre les diferències entre animals silvestres i animals domèstics.
Saber què fer quan trobam un animal silvestre ferit o mort.
Identificar algunes espècies d'animals de la nostra illa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
• La diversitat de fauna silvestre de Menorca
• L’apropament a una realitat cada dia més amenaçada
• La conscienciació de la repercussió de l’home en la vida de la fauna silvestre
• Les males pràctiques en relació amb les espècies autòctones i exòtiques
• El valor de la feina d’atenció a la fauna silvestre

Actituds:
• Respecte i valor cap a la natura
• Foment de la nostra responsabilitat en relació a la fauna
• Implicació de l'alumnat en el projecte comú d’atenció a la fauna silvestre
Metodologia
Abans:
Treballar la fauna silvestre de la illa i en quins ecosistemes habiten. Aus, tortugues, eriçons, etc.
Durant:
La sessió conta de tres parts, introducció teòrica, explicació vivencial fent visita pel centre i part pràctica.
Després:
Reflexió al voltant de l'impacte humà i les conseqüències que aquest genera en la fauna i la flora de l'illa.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Tot el material necessari es troba al centreTot el necessari es troba a l'espai del CRFS
Observacions