Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Introducció a la Robòtica educativa

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Carles Carnitrot  

 
Descripció
Els minicientífics Mika i Akim necessiten l'ajuda de tota la classe per a dissenyar i programar una xarxa de semàfors intel·ligents per a Menorca. A més, incorporaran un motor amb el que es podran moure sols (2n cicle) i un sensor de moviment per a canviar de color segons el tràfic (3r cicle).
Objectius
Mostrar les possibilitats de la Robòtica educativa com a eina d'aprenentatge transversal en les competències STEAM (acrònim anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) mitjançant un petit projecte pràctic dins de l'àmbit de les smarts cities.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Mètode científic
-Construcció d'un robot (mecànica)
-Disseny del seu control (programació)
-Concepte d'smart cities

Actituds:
-Treball en equip
-Creativitat
-Relació saludable amb la tecnologia
Metodologia
Abans:
Les setmanes anteriors a la sessió es lliurarà a la tutora una fitxa per si vol anar introduint a l'aula una explicació/debat sobre les possibilitats de la Robòtica per a millorar les nostres vides.
I també per a poder fer una tormenta d'idees sobre com es podrien millorar els semàfors actuals.
Es tracta d'un material opcional, i NO ÉS NECESSARI realitzar aquesta tasca prèvia per a la bona marxa de la sessió de Robòtica.

Durant:
La sessió serà totalment pràctica, treballant en parelles i després compartint els resultats amb la resta de la classe sobre un mapa de Menorca de grans dimensions (on posarem a circular diferents robots).
Després:
Assessorament sobre com es pot emprar la Robòtica educativa en projectes d'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Material Robòtica
 Ordinadors/Tablets
 Projector
Observacions