Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. 1558. S'any de sa Desgràcia.

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr del Santissim nº 2.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada a la sala de Can Saura dedicada a l’assalt turc de Ciutadella (1558) que tingué terribles conseqüències per a la ciutat.

A través dels diferents panells que conformen la sala i els recursos museogràfics presents explicarem els fets ocorreguts, el context polític dins el que s’emmarquen i les conseqüències que tingué per a la ciutat i l’illa.
Objectius
• Apropar-nos a la història de l'illa i especialment a la de Ciutadellla

• Conèixer el nou Museu de Ciutadella. Can Saura

• Parar atenció als principals episodis que han marcat la història de Ciutadella.

• Conèixer els fets ocorreguts el 1558: marc històric, personatges clau, fets i conseqüències.

• Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.

• Apropar-nos a la història a partir dels objectes exposats al Museu.

• Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.

• Potenciar la conscienciació patrimonial.

• Entendre que el museu forma part de la vida i del teixit urbà de la ciutat.

• Convertir el museu en un lloc d’aprenentatge per les diferents etapes escolars.

• Convertir el museu en un lloc de trobada.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
El museu com a espai per aprendre.

-Conèixer el museu de Ciutadella.

-Conèixer episodis importants per a la història de Ciutadella.

-Els fets de 1558: personatges clau, context històric, conseqüències.

-L’obelisc i la seva relació amb els fets de 1558.

-L’Acta de Constantinoble i el relat dels fets.

-La conscienciació patrimonial.

-El museu com espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.

-El museu com espai de trobada i d’aprenentatge.

-Menorca com a cruïlla de cultures.

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.

-La importància del passat per entendre el nostre present.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-Les sinergies entre l’alumnat, el museu i el professorat.

-El museu com un espai viu i de tots.

-El museu com a institució defensora del patrimoni.
Metodologia
Abans:
No cal cap feina prèvia.
Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió que es farà a Can Saura.

La visita constarà de dues parts:

-Presentació de la guia i del nou espai expositiu de Can Saura.

-Visita a la sala de 1558 del museu.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsFitxes
Observacions
La visita- taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, sols cal comuncar-se amb el museu per tal de pactar el dia i l'hora per fer-la.