Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. D'obrers a caixers. La festa de Sant Joan

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr de Santissim nº 2.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita a les sales del nou museu de Ciutadella dedicades a la festa de Sant Joan. Amb aquesta visita es vol aprofundir en l’origen de la festa i dels diferents actes que la conformen, l’evolució de la mateixa al llarg del temps i dels protagonistes.
Objectius
• Apropar la història i l’origen de les festes de Sant Joan als infants.

• Conèixer els protagonistes de la festa: vestimenta, funcions

• Conèixer els espais on es desenvolupen les festes i el perquè.

• Entendre que Sant Joan és una festa viva, que evoluciona.

• Conèixer alguns actes que ja no es fan.

• Apropar les tradicions als infants.

• Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'origen de les festes de Sant Joan.
- La història de les festes de Sant Joan.

-Els actes que conformen la festa.

-Els protagonistes.

-Les tradicions.

-La conscienciació patrimonial.

-Entendre que Sant Joan és una festa viva, que ha anat canviant i que pot seguir fent-ho en funció dels canvis de la societat.

Actituds:
Fomentar l’estima vers les nostres festes.

-Fomentar el respecte cap a les festes de Sant Joan a través del coneixement d'aquestes.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.

-La conscienciació patrimonial.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats

-Fomentar el debat sobre el futur de les nostres festes.
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia
Durant:
El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja.
El taller es realitzarà a Can Saura.
Es divideix en diverses parts:

-Presentació de la tallerista.

-Visita a la sala del museu dedicada a la història de Sant Joan.

-Petit debat sobre el futur de les festes

-Projecció de la peça audiovisual «Tres notes de Sant Joan « que tenim al museu.

Després:
Possibilitat de dur a terme una segona sessió a l’aula per tal de debatre sobre la festa. En el cas que es vulgui fer, s’hauria d’acordar amb el professorat una segona data per la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsFitxes, objectes
Observacions
El taller esta pensat per poder-se fer també durant tot el mes de JUNY , sols cal comunicar-se via mail amb la tallerista per tal d'establir un dia i hora concrets.