Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Els calaixos de la història

Sessions: 1
Lloc: Can Saura.Cr del Santissim nº 2.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller vol apropar l’alumnat a la disciplina arqueològica, concretament al treball que es realitza dins qualsevol museu amb el material arqueològic: inventari, classificació raonada i conservació a través d’una activitat lúdica. El taller es divideix en tres parts:

- Presentació en power point sobre la disciplina arqueològica i les diferents fases de la història de l’illa.
- Divisió de l’alumnat en diferents grups per a treballar amb les caixes de materials i la classificació
-Posada en comú de les conclusions extretes i treball amb el moble estratigràfic ( completar cada fase amb els materials vistos) raonant i posant en comú els coneixements apressos.
Objectius
Apropar-nos de manera general a la història de la nostra ciutat i les diferents fases històriques que coneixem.

- Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica.

- Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.

- Apropar-nos a la prehistòria i la història de la ciutat a partir dels objectes.

- Apropar-nos a la feina arqueòlogica com a mètode d'investigació del passat.

- Interpretar les societats del passat a partir dels objectes.

- Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la nostra ciutat.


Continguts
Conceptes:
• Aprendre a diferenciar a través dels objectes les etapes històriques que conformen la història de la nostra ciutat.

• Aprendre quins són els objectius, el procés i les eines utilitzades en el mètode arqueològic.

• Aprendre com s’analitzen les dades obtingudes a una excavació arqueòlogica. Mostrar a l'alumnat el treball de laboratori que es fa en la recerca arqueològica.

• Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les que pertanyen.

• La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Com podem reconèixer els objectes i la seva adscripció cronològica a partir de les seves característiques físiques.

• El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina pel coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.

• Aplicar els coneixements apresos a partir de les qüestions plantejades en el moble estratigràfic.

• Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història.

• Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.

Procediments:

Actituds:
Fomentar el respecte i el valor vers el patrimoni.

• Fomentar la consciència patrimonial.

• Promoure la interacció entre el museu, el professorat i l'alumnat a partir de la participació activa i ordenada als tallers.

• Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.

• Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula i dins una feina en grup.

• Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.

• Fomentar el museu com un espai d'aprenentatge i oci on tothom hi tenim cabuda.

• Promoure la interacció entre el guia i l'alumnat a partir de la participació activa i ordenada a les explicacions.

• Fomentar el bon comportament fora de l'espai aula i el respecte cap a persones externes.

• Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
No es recomana cap feina prèvia.
Durant:
El taller es desenvoluparà a Can Saura i tindrà una durada de 1’5 hores.

Es dividirà en 4 parts:

- Presentació del guia i de Can Saura com a equipament museístic.

- Presentació en format power point sobre la disciplina arqueològica i les diferents etapes que conformen la història de l’illa.

- Divisió de l’alumnat en grups i treball de cada grup amb una caixa d’objectes: classificació dels mateixos.

- Posada en comú de la feina i treball amb el moble estratigràfic.

Després:
Possibilitat de dur a terme altres tallers amb el museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsCaixes amb objectes
Moble estratigràficFitxes x complementar-lo
Observacions
El taller pot realitzar-se qualsevol dia de la setmana, prèvia comunicació amb el tallerista.