Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Fems. Arqueologia al segle XXI

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr del Santíssim nº2.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller uneix la disciplina arqueològica i la conscienciació mediambiental. Consisteix en realitzar una classificació de residus actuals per grups amb l’objectiu d’interpretar quin tipus de persones han generat aquests residus. Així es veurà com a través dels fems que generam cadascú es poden arribar a conèixer moltes coses de cada persona: hàbits alimentaris, nivell adquisitiu..
Objectius
- Aprendre que és la disciplina arqueòlogica i els mètodes que utilitza per a la interpretació arqueòlogica.

- Aprendre el mètode inductiu i deductiu per a la interpretació de conjunts.

- Conèixer com a poden els arqueòlegs treure conclusions a partir del registre arqueòlogic i els objectes que recuperen.

- Identificar els residus amb les societats que les crearen i extreure conclusions sobre l'aprofitament de recursos que realitzen.

- Aprendre a identificar i diferenciar els objectes a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.

- Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la nostra ciutat.

- Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.

- Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.

- Implicar als infants en el civisme actiu, fomentant una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.

- Acostar a l'alumnat els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:
-La definició de disciplina arqueòlogica, la seva finalitat i els mètodes que utilitza per extreure conclusions de les societats del passat.

- Apendre a extreure conclusions sobre el tipus de societat i l'aprofitament de recursos que aquesta realitza a partir de les restes de fems que genera.

- Aprendre sobre el mètode deductiu i inductiu.

- Aprendre com treballen els arqueòlegs al laboratori.

- Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.

- El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.

- Desenvolupament de la consciència patrimonial de l'alumnat.

- La generació de residus i el reciclatge.

- La conscienciació patrimonial.

- Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.

Procediments:

Actituds:
• Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni.

• Promoure la interacció entre el museu, el professorat i l'alumnat a partir de la realització de tallers didàctics i divertits.

• Fomentarel coneixement de la disciplina arqueòlogica.

• Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític a través del joc.

• Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.

• Fomentar el respecte cap a les companyes i companys i les seves idees.

• Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.

• Fomentar el reciclatge.

• Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
No cal cap feina prèvia.
Durant:
El taller es realitzarà a Can Saura. Es dividirà en diferents parts:

- Presentació de la guia.

- Pas de la presentació en format power point sobre la disciplina arqueològica.

- Divisió de l'alumnat en petits grups per a realitzar la classificació dels fems i fer-ne la interpretació.

- Posada en comú de les conclusions extretes.

Després:
Possibilitat de dur a terme altres tallers amb el museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsObjectes
Observacions
El taller pot desenvolupar-se qualsevol dia de la setmana, prèvia comunicació amb el tallerista.