Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Experimenta i coneix el suport de la vida “ l’aigua ” . Taller experimental

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Responsable/s
Alicia Escribano  

 
Descripció
El taller compta amb una introducció al grup sobre el cicle de l'aigua d'una manera participativa, per a facilitar la comprensió de cadascuna de les seves fases. Dins d'aquestes fases es posarà l'accent principalment en tres punts: precipitació-infiltració, emmagatzematge i qualitat de l'aigua.

S'anirà creant expectació i motivació entre l'alumnat amb el tema a tractar i mitjançant tres activitats experimentals ens permetra arribar a una conclusió final.
Tot això els farà reflexionar sobre l'ús i els bones pràctiques que hem de donar a aquest bé tan preuat i necessari com l'aigua.

Objectius
Comprendre el cicle de l'aigua
Reflexionar sobre l'entorn que ens envolta
Sensibilitzar amb la problemàtica actual de la falta i qualitat de l'aigua
Establir un vincle emocional amb l'aigua
Impulsar l'esperit explorador i observador
Afavorir el treball en equip, responsabilitat independent i activitats psicomotrius.


Continguts
Conceptes:
Cicle de l'aigua, precipitació, contaminació, pluja àcida,
experiments, fusos humans
La pluja i forma d'emmagatzematge en aqüífers.
Respecte sobre el medi ambient
Situació actual i problemes actuals amb l'aigua a Ciutadella i Menorca.
Solucions i bones pràctiques.
Estat de les aigües.

Procediments:


Actituds:
Sensibilitzar sobre el tracte, consum, estat i utilització de l'aigua
Conscienciar en la presa de decisions
Treballar en equip i promoure la creativitat
Metodologia
Abans:
Prèviament s'haurà de contactar amb la responsable de l’activitat per coordinar el desenvolupament, l’horari i el lloc de realització, com també és recomanable que aquests conceptes els hagin vist a l'aula.

Durant:
L'inici del taller experimental començarà amb una breu introducció de conceptes i preguntes sobre el cicle de l'aigua per anar donant peu als experiments que es realitzaran segons s'avanci en els continguts i dubtes.

Després:
Podran treballar tots els conceptes apresos durant els experiments. I utilitzar els experiments com a eina d'aprenentatge
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
  
Observacions