Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Muralles, torres i portes. El jaciment de Son Catlar

Sessions: 1
Lloc: Jaciment talaiòtic de Son Catlar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
L'activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Son Catlar, un dels més emblemàtics de l'illa, per tal de conèixer "in situ" les formes de vida de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueològiques conservades al jaciment.

El poblat té la particularitat de conservar casi tot el seu perímetre emmurallat (fet excepcional) i a més, disposar d’un sistema defensiu únic a l’illa d’influència púnica.

La visita es centrarà en l’estudi de la muralla i els elements afegits en aquesta per tal d’estudiar quina va ser la influència d’altres cultures sobre el món talaiòtic i veure quines evidencies en tenim. Així mateix es realitzarà un recorregut interior pel poblat per tal de veure les principals estructures i monuments que defineixen la cultura talaiòtica menorquina.
Objectius
• Apropar-nos a la muralla de Son Catlar: quan es va construir, les reformes que hi trobam, les fases.

• Aprendre a identificar les principals estructures que podem trobar a qualsevol poblat talaiòtic, com ara el talaiot, el recinte de taula, les cases, les sales hipòstiles...

• Aprendre a identificar i a diferenciar els monuments prehistòrics i els materials que hi estan associats.

• Veure el Mediterrani com un lloc de confluència de cultures.

• Mostrar a l’alumnat que els talaiòtics no eren una societat aïllada.

• Veure in situ tot l’estudiat a l’aula sobre la prehistòria illenca.

• Inculcar el valor patrimonial i la necessitat de conservació dels jaciments.

• La importància de l'arqueologia com a ciència pel coneixement del passat.

• Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.

• Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.

• Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.

• Parlar sobre la Menorca Talaiótica com a candidata a patrimoni mundial


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria de l'illa.

-Les característiques diferencials del poblat talaiòtic de Son Catlar.

-La muralla com element defensiu i de prestigi.

-Veure la influència d’altres cultures sobre la societat talaiòtica a través de les defenses de Son Catlar.

-Principals edificis que podem trobar a un poblat talaiòtic i les seves característiques.

-Aprendre qui eren, com vivien i quines estructures construïen els prehistòrics de l'illa.

-Identificació "in situ" dels objectes arqueològics.

-Establiment de relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història.

-Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-La conscienciació patrimonial.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.

-Fomentar la importància de la prehistòria illenca.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys i companyes i de les persones externes a l'aula.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat una volta s'hagi estudiat el tema de la prehistòria de l'illa com a activitat final del tema.
Durant:
La visita es realitza en una única sessió al jaciment de Son Caltar i té una durada de tot el matí.

Es divideix en cinc parts:

-Partida junt a la guia, des del centre escolar amb l’autocar cap al jaciment.

-Visita junt a la guia de l’exterior del poblat: la muralla, les torres, les portes

-Aturada per esmorzar.

-Visita de la zona interior del jaciment: talaiots, recinte de taula, garites...

-Tornada amb la guia al centre escolar.

Després:
Possibilitat de combinar aquesta activitat amb la realització de dues activitats més que ofereix el museu relacionades amb la prehistòria illenca: la visita a la part de prehistòria del Museu Municipal i el taller de navetes i cercles.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsObjectes, imatges
AutocarAutocar
Observacions
El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així aquesta es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 9 a 13:30 h. La visita té una durada de tot el matí. EL CENTRE ESCOLAR HA DE POSAR L'AUTOCAR. La visita esta pensada per realitzar-se amb un grup aula.