Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Pack de prehistòria!

Sessions: 3
Lloc: Can Saura. Cr del Santíssim nº 2 i jaciment talaiòtic Torre d'en Galmés.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El paquet de prehistòria està compost per un conjunt de tres activitats diferents amb les quals es vol oferir una visió global sobre la prehistòria de l'illa. El paquet vol convertir-se en una eina pràctica per als docents que han de tractar el tema de la prehistòria illenca.

• Les tres activitats que composen el pack són les següents:

o Visita a la part de prehistòria de Can Saura, museu de Ciutadella: aquesta activitat es desenvolupa a Can Saura i té una durada d'una hora i mitja. L'activitat pretén apropar l'alumnat a la prehistòria a través dels objectes exposats a l’actual exposició de Can Saura.

o Taller de navetes i cercles. Activitat que es desenvolupa al centre educatiu i té una durada d'una hora. El taller consisteix en l’elaboració de forma individual, a partir de fang i a petita escala, d’un dels models de casa que coneixem de la prehistòria menorquina. El Museu Municipal hi posa el fang.

o Visita al poblat de Torre d'en Galmés: visita al jaciment de Torre d'en Galmés, acompanyats per un guia del Museu. La visita té una durada de tot el matí, durant el qual visitarem els principals monuments del poblat. En aquest cas, el centre haurà de posar l'autocar.
Objectius
• El paquet té com a principal objectiu donar a conèixer la prehistòria menorquina: les fases, les característiques, els monuments, la cultura material, les creences, la forma de vida...

• Convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la prehistòria de l'illa.

• Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina del coneixement del passat.

• Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.

• Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.

• Apropar-nos a la candidatura de la Menorca Talaiòtica.


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure, cultura material...

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-Conèixer i identificar els principals monuments de la prehistòria menorquina.

-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.

-Apropar els estudiants a l'eix cronològic.

-La conscienciació patrimonial.

-L'arqueologia com a eina per al coneixement del passat.

-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

-La candidatura de la Menorca Talaiòtica.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys i companyes i de les persones externes a l'aula.

-La conscienciació patrimonial.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.

• Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.

Durant:
El paquet de prehistòria està compost per diferents activitats:

-Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal: es realitza a Can Saura i té una durada d'una hora i mitja.

-Taller de navetes i cercles. Es realitza al centre educatiu i té una durada d'una hora. El Museu hi posa el fang.

-Visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés: es realitza al jaciment alaiorenc i té una durada de tot el matí. El centre hi ha de posar l'autocar.

Després:
Possibilitat de realitzar sols un dels tres tallers o dos, prèvia comunicació amb el Museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsObjectes
Complements didàcticsFang
AutocarAutocar
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h. Es proposa els divendres com a dia de fer la sortida. En el moment de realitzar la petició del taller es convenient proposar tres dates diferents, una per a cada activitat que conforma el paquet. L'AUTOCAR L'HA DE APORTAR EL CENTRE ESCOLAR.