Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Què fa un arqueòleg? Aprenem un ofici

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr del Santíssim nº 2.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI5
Primària 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Amb aquest taller volem apropar als més petits al treball que realitzen els arqueòlegs. Per fer-ho hem dividit l'activitat en dues parts:

• Una primera on a través d'una presentació, en format power point, explicarem la feina que fa un arqueòleg al camp i també dins el museu.

• A la segona part l'alumnat experimentarà la feina de l'arqueòleg: Provarem a excavar, cercarem objectes, els netejarem i els dibuixarem.
Objectius
• Apropar l'alumnat al treball que fan els arqueòlegs i les eines que utilitzen.

• Conèixer què és l'arqueologia i per a què serveix.

• Apropar-nos a la feina que és fa dins un museu.

• Apropar la història i l'arqueologia de manera divertida l'alumnat.


Continguts
Conceptes:
-Què és l'arqueologia i per a què serveix.

-Quina és la feina dels arqueòlegs.

-Quines eines utilitza l'arqueòleg per a treballar.

-Conèixer què és un museu i quina feina s'hi fa a dins.

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-La conscienciació patrimonial.

Procediments:

Actituds:
-El valor de la feina de l'arqueòleg i de l'arqueologia per l'estudi del passat.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys/companyes i de les persones externes a l'aula.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia.
Durant:
• El taller es realitza en una única sessió que té una durada d'una hora i mitja.

• El taller es realitza a Can Saura.

• L'activitat consta de diferents parts:

La presentació de la tallerista.

Projecció d'una presentació per explicar la feina dels arqueòlegs. ?

Experimentació: Dividirem el grup en dos. Uns primers realitzaran l’excavació a petita escala mentre l’altre grup netejarà ceràmica.

Després intercanviarem els grups i per acabar pujarem tots a dibuixar ceràmica al laboratori.

Després:
Visita a les sales del nou museu a Can Saura, prèvia comunicació amb el tallerista.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsObjectes
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 9 a 13.30 h.