Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Tast de museu. Descobrim Can Saura.

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Cr del Santíssim nº2.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita comentada a Can Saura, el nou museu de Ciutadella, per tal de descobrir les temàtiques que tracta i els objectes que s’exposen al seu interior.

Durant la visita es farà un recorregut per les diferents sales que conformen el museu on s’explicarà breument la temàtica de cada sala.
Objectius
• Conèixer el nou museu de Ciutadella: Can Saura

• Apropar-nos a la història de l'illa i especialment a la de Ciutadellla.

• Conèixer les funcions que fan els museus

• Parar atenció als principals episodis històrics que han marcat la història de Ciutadella.

• Conèixer el passat més recent: oficis tradicionals i la vida al camp.

• Conèixer les festes de Sant Joan.

• Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.

• Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.

• Aprendre que a través de l’arqueologia també ens podem apropar al coneixement de la nostra història.

• Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.

• Potenciar la conscienciació patrimonial.

• Entendre que el museu forma part de la vida i del teixit urbà de la ciutat.

• Convertir el museu en un lloc d’aprenentatge per les diferents etapes escolars.

• Convertir el museu en un lloc de trobada.


Continguts
Conceptes:
-El museu com a espai per aprendre.

-Conèixer el museu de Ciutadella.

-L'eix cronològic de la història de l'illa.

-Conèixer episodis importants per a la història de Ciutadella.

-Les tradicions.

-Les festes de Sant Joan.

-Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-La conscienciació patrimonial.

-El museu com espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.

-El museu com espai de trobada i d’aprenentatge.

-Menorca com a cruïlla de cultures.

Procediments:
.
Actituds:
-La conscienciació patrimonial.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tothom, lúdic i d’aprenentatge.

-Les sinergies entre l’alumnat, el museu i el professorat.

-El museu com un espai viu i de tothom.

-El museu com a institució defensora del patrimoni.
Metodologia
Abans:
No cal fer cap feina prèvia.
Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió que es farà a Can Saura.

• La visita constarà de dues parts:

-Presentació de la guia i del nou espai expositiu amb una breu explicació sobre les característiques de Can Saura com a edifici.

-Visita a les diferents sales que conformen el nou museu.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsFitxes, objectes
Observacions
La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h.