Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. De Iamo a Ciutadella. Un passeig per la història de la ciutat.

Sessions: 1
Lloc: Punt de trobada: Porxada de l'Ajuntament de Ciutadella.
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada dins el nucli antic de Ciutadella. Es realitzarà un recorregut per diferents carrers i places del centre històric, parant atenció a l’urbanisme i als edificis més emblemàtics. Així, a través del recorregut, veurem com Ciutadella ha anat canviant al llarg del temps i repassarem diferents moments històrics importants per a la ciutat que han contribuït al seu aspecte actual.
Objectius
Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia de Ciutadella i reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al llarg de la seva història.

Continguts
Conceptes:
-La història de la nostra ciutat.

-El concepte de centre històric.

-L’origen de Ciutadella.

-Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi són presents.

-Alguns episodis històrics que han configurat la ciutat actual: època romana, època islàmica, la configuració a partir de la muralla...

-Reconèixer els principals carrers i edificis del centre històric.

-Les tradicions.

-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-Apropar-nos a la línia del temps.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions de les seves companyes/companys i de les persones externes a l'aula.

-La conscienciació patrimonial.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu més enllà de l’edifici que el conté.

-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

-Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida.
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.

Pressa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics en els que es centrarà la visita per tal que aquesta sigui el màxim de profitosa per l’alumnat.

Durant:
La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant a diferents indrets per tal d'explicar-hi conceptes clau.

L'itinerari s'iniciarà a l’Ajuntament.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsImatges
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h. El punt de trobada per l'inici de la visita és sota la porxada de l'Ajuntament de Ciutadella. Pressa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics en els que es centrarà la visita per tal que aquesta sigui el màxim de profitosa per l’alumnat.