Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Navetes i cercles. Les cases de la prehistòria menorquina

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Activitat que es desenvolupa al centre educatiu i té una durada d'una hora. El taller consisteix en l’elaboració de forma individual, a partir de fang i a petita escala, d’un dels models de casa que coneixem de la prehistòria menorquina. El Museu Municipal hi posa el fang.
Objectius
• El taller té com a principal objectiu donar a conèixer la prehistòria menorquina: les fases, les característiques, els monuments, la cultura material, les creences, la forma de vida...

• Conèixer els diferents tipus de cases de la prehistòria menorquina.

• Convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la prehistòria de l'illa.

• Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina del coneixement del passat.

• Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.

• Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.

• Apropar-nos a la candidatura de la Menorca Talaiòtica.


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure, cultura material...

-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

-Conèixer i identificar els principals tipus de cases de la prehistòria menorquina: les navetes d’habitació i els cercles.

-Característiques que coneixem de cada tipus de casa (navetes i cercles).

-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.

-Apropar els estudiants a l'eix cronològic.

-La conscienciació patrimonial.

-L'arqueologia com a eina per al coneixement del passat.

-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats a
l'alumnat.

-La candidatura de la Menorca Talaiòtica.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.

-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.

-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys/companues i de les persones externes a l'aula.

-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.

-El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.

-Potenciar el pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.
Durant:
La sessió té una durada d’una hora i es realitza al centre escolar. El Museu aporta tot el material necessari per a poder realitzar el taller.
Després:
Possibilitat de realitzar altres tallers relacionats amb la prehistòria del Museu.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Complements didàcticsImatges
Material necessariFang
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h.